Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe - WYSZUKIWARKA KURSÓW W POLSCE.

W celu wyszukania kwalifikacyjnego kursu zawodowego, należy wybrać kwalifikację lub zawód oraz województwo.

 

W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje zawodowe

 

 

Kwalifikacja zawodowa to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

 

Kwalifikacja zawodowa to zestaw oczekiwanych efektów  kształcenia,  których  osiągnięcie potwierdza  świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną,  po  zdaniu  egzaminu  potwierdzającego daną  kwalifikację.

 

Przykład 1.

W zawodzie ELEKTRYK wyodrębniono dwie kwalifikacje:

1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Przykład 2.

W zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wyodrębniono trzy kwalifikacje:

1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Przykład 3.

W zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH wyodrębniono dwie kwalifikacje:

1. Sporządzanie potraw i napojów.

2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł TECHNIKA w wybranym zawodzie wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe i zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w tym zawodzie.

 

Przykład 4.

Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł zawodowy TECHNIK ELEKTRYK wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zda egzaminy potwierdzające trzy kwalifikacje:

1. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

2. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Przykład 5.

Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł zawodowy TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zda egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje:

1. Sporządzanie potraw i napojów.

2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Wyszukaj kwalifikacyjne kursy zawodowe