Wyniki rekrutacji w roku 2018

Wyniki rekrutacji po I naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2018.

SzkołaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A1,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 132.0
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A2,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 115.2
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1A3,biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 100.4
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B1,geografia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 117.6
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B2,historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 130.4
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1B3,wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 127.4
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1C1,geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - język angielski, język francuski, język niemiecki 112.6
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1C2,geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - język angielski, język francuski, język niemiecki 118.4
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1D1,biologia, chemia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 112.6
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1D2,fizyka, informatyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 121.8
Liceum Ogólnokształcące nr I ogólny - 1E,fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki, język rosyjski 97.6
     
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - D, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 110.6
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - E, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 86.0
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - F, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 124.6
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - G, geografia, język angielski, język niemiecki - język angielski, język niemiecki 102.6
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - H, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 112.2
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - A, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 360.0
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - B, biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki 170.0
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - C, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 73.0
     
Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1A - matematyczna uniwersytecka, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 172.4
Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1B - matematyczno-fizyczna architektoniczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 159.4
Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1C - matematyczno-fizyczno- informatyczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 175.4
Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1D - matematyczno-fizyczna teatrologiczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 169.0
Liceum Ogólnokształcące nr III ogólny - 1E - biologiczno - chemiczna, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 174.8
     
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - A1,historia, geografia, język polski - język angielski, język niemiecki 121.4
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - A2,historia, geografia, język polski - język angielski, język francuski 112.2
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - B1,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 123.6
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - B2,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski 130.4
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - C, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 116.2
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - D, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 107.4
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - E1,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 124.4
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - E2,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski 123.8
Liceum Ogólnokształcące nr IV ogólny - F, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język niemiecki 112.8
     
Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - IB-MYP 1,program IB - język angielski, język hiszpański 156.0
Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - IB-MYP 2,program IB - język angielski, język niemiecki 196.6
Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - pre-IB 1,program IB - język angielski, język francuski 199.4
Liceum Ogólnokształcące nr V międzynarodowy - pre-IB 2,program IB - język angielski, język niemiecki 203.2
Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - A, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 160.2
Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - B, biologia, chemia - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 160.2
Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - E, geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 162.4
Liceum Ogólnokształcące nr V ogólny - F, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski 170.0
     
Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - A1,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 104.6
Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - A2,geografia, matematyka - język angielski, język niemiecki 106.6
Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - B1,informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 130.4
Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - B2,język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 111.0
Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - C, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 121.8
Liceum ogólnokształcące nr VI ogólny - D, historia, język polski - język angielski, język niemiecki 116.0
     
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - A, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 155.8
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - B, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 159.6
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - C, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 156.6
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - D1,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski 156.4
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - D2,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski 158.0
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - E, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski 135.2
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny – F, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 147.8
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - G, geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 154.8
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - H, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski 164.6
Liceum Ogólnokształcące nr VII ogólny - I, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki 145.8
     
Liceum Ogólnokształcące nr VIII dwujęzyczny - O, język angielski, język francuski - język francuski, język angielski 143.2
Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - A, język angielski, język niemiecki - język angielski, język niemiecki 155.0
Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - B, język angielski, język rosyjski - język angielski, język rosyjski 153.4
Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - C/1,język angielski, język francuski - język angielski, język francuski 151.4
Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - C/2,język angielski, język francuski - język francuski, język angielski 145.0
Liceum Ogólnokształcące nr VIII ogólny - D, język angielski, język niemiecki - język angielski, język niemiecki 151.0
     
Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - H, historia, język hiszpański - język hiszpański, język angielski 97.2
Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - I1,historia, język włoski - język włoski, język angielski 151.8
Liceum Ogólnokształcące nr IX dwujęzyczny - I2,geografia, język włoski - język włoski, język angielski 202.2
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - A, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki, język angielski, język niemiecki 168.0
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - B, geografia, matematyka - język angielski, język włoski 160.8
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - C1,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 164.6
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - C2,biologia, chemia - język angielski, język hiszpański 169.6
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - D, biologia, chemia - język angielski, język rosyjski 156.2
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - E, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język hiszpański 156.0
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - F1,historia, język angielski - język angielski, język francuski 154.8
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - F2,historia, język angielski - język angielski, język hiszpański 160.2
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - G1,biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki 161.4
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - G2,biologia, matematyka - język angielski, język francuski 160.2
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - J1,język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 159.8
Liceum Ogólnokształcące nr IX ogólny - J2,język angielski, matematyka - język angielski, język hiszpański 165.4
     
Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IA, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki 139,06
Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IB, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - język angielski, język niemiecki 136,37
Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IC1,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki 148,78
Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IC2,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język rosyjski 145,03
Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - ID, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 141,15
Liceum Ogólnokształcące nr X ogólny - IE, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 154,56
     
Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - A, język polski, język angielski - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 113,55
Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - B, biologia, chemia - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 98,89
Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - C, chemia, matematyka - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 120
Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - D, geografia, biologia - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 116,6
Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - E, język polski, język angielski - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 110,3
Liceum Ogólnokształcące nr XI ogólny - F, historia, język polski - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 110,2
Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - P, biologia, język angielski - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 31,4
Liceum Ogólnokształcące nr XI sportowy - S, biologia, język angielski - język angielski, język hiszpański, język niemiecki 219,5
     
Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-matematyczna, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski 157.2
Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski 141.8
Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-ekonomiczna, geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski 161.2
Liceum Ogólnokształcące nr XII ogólny - matematyczno-przyrodnicza, geografia, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski 149.6
     
Liceum Ogólnokształcące nr XIII dwujęzyczny - I- H1- dwujęzyczna, geografia, język niemiecki, matematyka - język niemiecki, język angielski 159.2
Liceum Ogólnokształcące nr XIII dwujęzyczny - I- H2,biologia, chemia, język niemiecki - język niemiecki, język angielski 144.2
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I - B, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki 146.8
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I - E2- z edukacją prawniczą, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - język angielski, język niemiecki 145.6
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I - F - z edukacją architektoniczną, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 151.2
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- A1- z edukacją dziennikarską, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 150.2
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- A2 - z edukacją medialną, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 141.6
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- C - z edukacją politechniczną, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski 158.0
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- D- z edukacją ekonomiczną, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 144.4
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- E1 - z edukacją prawniczą, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 140.0
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- G1 - z edukacją europejską, historia, geografia, język angielski - język angielski, język rosyjski 139.6
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- G2 - z edukacją europejską, historia, geografia, język angielski - język angielski, język francuski 142.4
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- i1 - z edukacją ekonomiczną ,geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 143.2
Liceum Ogólnokształcące nr XIII ogólny - I- i2 - z edukacją architektoniczną, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 145.8
     
Liceum Ogólnokształcące nr XIV dwujęzyczny - E, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 187.2
Liceum Ogólnokształcące nr XIV dwujęzyczny - F, biologia, chemia, fizyka, język angielski - język angielski, język niemiecki 96.8
Liceum Ogólnokształcące nr XIV ogólny - A, B, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 162.4
Liceum Ogólnokształcące nr XIV ogólny - C, D, biologia, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 167.0
     
Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1A MATEMATYCZNO - FIZYCZNA, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 43.8
Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1B BIOLOGICZNO - CHEMICZNA, biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki 60.6
Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1C HUMANISTYCZNA - PSYCHOLOGICZNA, biologia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 91.0
Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1D humanistyczna - kultura i media, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki 73.2
Liceum Ogólnokształcące nr XV ogólny - 1E BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNA, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki 38.8
     
Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I B profil humanistyczny, historia, język polski - język angielski, język francuski, język niemiecki 122.4
Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I C profil matematyczno-przyrodniczy, biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki 131.0
Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I D profil matematyczno-fizyczny, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 146.8
Liceum Ogólnokształcące XVI ogólny - I E profil biologiczno-chemiczny, biologia, chemia - język angielski, język francuski, język niemiecki 136.0
     
Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - A, historia, język angielski - język angielski, język niemiecki 135.4
Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - B, geografia, język niemiecki - język niemiecki ,język angielski 126.0
Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - C, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki 141.6
Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - D, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki 134.0
Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - E, historia, język polski - język angielski, język niemiecki 97.8
Liceum Ogólnokształcące nr XVII ogólny - F, historia, język polski - język angielski, język niemiecki 131.8
     
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ogólny - 1LA,geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, informatyka - język angielski, język niemiecki 49.0
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - 1LMA,geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, informatyka - język angielski ,język niemiecki 460.0
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego sportowy - 1LMC,geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, informatyka - język angielski, język niemiecki 60.0
     
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX integracyjny - 1LA (klasa artystyczna),historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki  -------
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX integracyjny - 1LB,fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

 -------

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX ogólny - 1LA (klasa artystyczna),historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 51.8
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX ogólny - 1LB,fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki 62.8
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX ogólny - 1LC (klasa dziennikarska),geografia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki 46.2
SzkołaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów
Technikum nr 1 1 a-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 104.2
Technikum nr 1 1 b-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 106.2
Technikum nr 1 1 c1-ogólny Technik przemysłu mody-język angielski-język niemiecki 86.8
Technikum nr 1 1 c2-ogólny Technik handlowiec-język niemiecki- język angielski 76.2
Technikum nr 1 1 d-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki 93.6
     
Technikum nr 2 TA-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki 55,6
Technikum nr 2 TC-ogólny Technik pojazdów samochodowych- język angielski-język niemiecki 63
Technikum nr 2 TD-ogólny Technik pojazdów samochodowych- język angielski-język niemiecki 42,6
Technikum nr 2 TF-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 83,8
     
Technikum nr 3 TE-ogólny Technik elektryk-język angielski-język niemiecki 54.8
Technikum nr 3 TK-ogólny Technik chłodnictwa i klimatyzacji-język angielski-język niemiecki 51.2
Technikum nr 3 TME-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 45.8
Technikum nr 3 TO-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki 42.6
Technikum nr 3 TSO-ogólny Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- język angielski-język niemiecki 47.2
     
Technikum nr 5 1 TF-ogólny Technik usług fryzjerskich- język angielski-język niemiecki 39.4
Technikum nr 5 1 TH-ogólny Technik handlowiec-język angielski-język niemiecki 65.8
     
Technikum nr 6 1 at1-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki 50,2
Technikum nr 6 1 at2-ogólny Technik mechanik lotniczy-język angielski-język niemiecki 80,4
Technikum nr 6 1 bt1-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 91
Technikum nr 6 1 bt2-ogólny Technik automatyk-język angielski-język niemiecki 54,2
Technikum nr 6 1 ct-ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 38,4
Technikum nr 6 1 dt-ogólny Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki 50,4
Technikum nr 6 1 et-ogólny Technik lotniskowych służb operacyjnych- język angielski-język niemiecki 49
     
Technikum nr 7 A, B-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 110.0
Technikum nr 7 E-ogólny Technik elektronik-język angielski-język niemiecki 21.0
Technikum nr 7 X-ogólny Technik teleinformatyk-język angielski-język niemiecki 63.2
     
Technikum nr 8 1aT-ogólny Technik handlowiec-język angielski-język niemiecki 48.0
Technikum nr 8 1AT-ogólny Technik handlowiec-język angielski-język niemiecki 42.6
Technikum nr 8 1ET-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 74.8
Technikum nr 8 1KT-ogólny Technik księgarstwa-język angielski-język niemiecki 93.6
     
Technikum nr 9 Ga1-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki 65,4
Technikum nr 9 Ga2-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język niemiecki- język angielski 59,8
Technikum nr 9 Gb- ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki 71
Technikum nr 9 H-ogólny Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki 64,4
Technikum nr 9 L-ogólny Kelner-język angielski-język niemiecki 45,2
Technikum nr 9 T-ogólny Technik obsługi turystycznej- język angielski-język niemiecki 58,4
     
Technikum nr 10 A-ogólny Technik elektronik-język angielski-język niemiecki 102.4
Technikum nr 10 B-ogólny Technik automatyk-język angielski-język niemiecki 91.8
Technikum nr 10 C-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki 129.6
Technikum nr 10 D-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 133.4
Technikum nr 10 EF-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki 116.6
     
Technikum nr 11 a-ogólny Technik budownictwa-język angielski-język niemiecki 49.4
Technikum nr 11 b-ogólny Technik budownictwa-język angielski-język niemiecki 44.8
Technikum nr 11 f-ogólny Technik geodeta-język angielski-język niemiecki 56.6
Technikum nr 11 g-ogólny Technik geodeta-język angielski-język niemiecki 77.8
Technikum nr 11 r-ogólny Technik renowacji elementów architektury-język angielski-język niemiecki 76.8
     
Technikum nr 12 AS-ogólny Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym- język angielski-język niemiecki 78.4
Technikum nr 12 TE-ogólny Technik elektroenergetyk transportu szynowego- język angielski-język niemiecki 38.6
Technikum nr 12 TK-ogólny Technik transportu kolejowego- język angielski-język niemiecki 50.8
Technikum nr 12 Tli - ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 76.6
Technikum nr 12 TL-ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki 78.6
Technikum nr 12 TP-ogólny Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki 55.0
Technikum nr 12 TS-ogólny Technik spedytor-język angielski-język niemiecki 60.2
     
Technikum nr 13 1 aT ( innowacja pedagogiczna: "Zarządzanie projektami")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 70.8
Technikum nr 13 1 bT (innowacja pedagogiczna: "Psychologia w biznesie")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 50.4
Technikum nr 13 1 cT (innowacja pedagogiczna: "Przedsiębiorca w Unii Europejskiej")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język hiszpański 60.8
Technikum nr 13 1 dT1 (innowacja pedagogiczna: "Język reklamy medialnej")-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki 59.4
Technikum nr 13 1 dT2 (innowacja pedagogiczna: Obróbka cyfrowa obrazu")-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język hiszpański 70.2
     
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 1TA-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 55.4
     
Technikum nr 15 1TAB-ogólny Technik analityk-język angielski-język niemiecki 104.6
Technikum nr 15 1TAB-ogólny Technik ochrony środowiska-język angielski-język niemiecki 78.8
Technikum nr 15 1TC-ogólny Technik grafiki i poligrafii cyfrowej- język angielski-język niemiecki 110.2
Technikum nr 15 1TD-ogólny Technik fotografii i multimediów-język angielski-język niemiecki 123.0
Technikum nr 15 1TE,F-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki 93.0
     
Technikum nr 16 ATE-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki 62.2
Technikum nr 16 ATG-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki 45.4
Technikum nr 16 JH dwujęzyczny- Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki 78.6
Technikum nr 16 JT dwujęzyczny- Technik obsługi turystycznej- język angielski-język niemiecki 142.8
Technikum nr 16 TH-ogólny Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki 40.4
Technikum nr 16 TO-ogólny Technik obsługi turystycznej- język angielski-język niemiecki 93.0
SzkołaGrupa rekrutacyjnaMin. liczba punktów
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język angielski 38,6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki 40,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Kierowca mechanik - język angielski 31,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Lakiernik - język niemiecki 49,6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Mechanik pojazdów motocyklowych - język angielski 43
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ogólny Mechanik pojazdów samochodowych - język angielski 44,2
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Elektromechanik - język angielski 30.8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Elektryk - język angielski 60.6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Mechanik-monter maszyn i urządzeń - język angielski 74.4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Operator obrabiarek skrawających - język angielski 50.8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ogólny Ślusarz - język angielski 82.0
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ogólny Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język angielski 39.2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ogólny Murarz-tynkarz - język niemiecki 53.2
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Cukiernik - język angielski 47.8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki 44.4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Fotograf - język angielski 88.0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Fryzjer - język angielski 34.2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Fryzjer - język niemiecki 73.8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Krawiec - język angielski 110.2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Kucharz - język angielski 55.0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Lakiernik - język niemiecki 34.8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Mechanik pojazdów samochodowych - język angielski 51.4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Mechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki 35.4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język niemiecki 59.4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Murarz-tynkarz - język niemiecki 40.4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Piekarz - język angielski 65.6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Sprzedawca - język angielski 45.8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ogólny Stolarz - język angielski 56.2
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 ogólny Mechatronik - język angielski 49
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 ogólny Operator obrabiarek skrawających - język angielski 52,8
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ogólny Kucharz - język angielski 33,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ogólny Kucharz - język niemiecki 34
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 ogólny Magazynier-logistyk - język angielski 37.6