Wyniki rekrutacji w ubiegłych latach

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane po zakończeniu rekrutacji do tych szkół na rok szkolny 2019/2020 (wynik rekrutacji, czyli tzw. minimalna ilość punktów rekrutacyjnych, jest to ilość punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata, zakwalifikowanego do danego oddziału (klasy) na ostatnim miejscu).