Jolanta Kruk

Nauczyciel - doradca zawodowy
konsultacje indywidualne popołudniowe w CKZ - czwartek

jkruk@ckz.edu.pl

W Centrum Kształcenia Zawodowego pracuje od września 2006 roku w charakterze nauczyciela-doradcy zawodowego. Jest nauczycielem dyplomowanym i prowadzi zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego. Ponadto udziela konsultacji indywidualnych uczniom oraz ich rodzicom ze szkoły podstawowej i liceum.