Zawody nauczane we Wrocławiu

Zawód

Film o zawodzie:

automatyk

Brak filmu

blacharz samochodowy

https://youtu.be/zGrAxNfpmKk

cukiernik

https://youtu.be/M1tXbstfPwo

dekarz

https://www.youtube.com/watch?v=1OtuQHXiIFQ

elektromechanik

https://youtu.be/FWOilYzw5Yg

elektromechanik pojazdów samochodowych

https://youtu.be/Nqi3FoFcwdQ

elektryk

https://youtu.be/cehSO5DDUTI

fotograf

https://youtu.be/X81I9sXZsVE

fryzjer

https://youtu.be/IMWcZNwi5A8

fryzjer-barber

Brak filmu

kierowca mechanik

https://www.youtube.com/watch?v=pv_ABrUvIJg

krawiec

https://youtu.be/oHyuiFL4Oqk

kucharz

https://youtu.be/rCMme7JiGlY

Lakiernik samochodowy

https://www.youtube.com/watch?v=Tcm9YWkIji0

mechanik-monter maszyn i urządzeń

https://youtu.be/oQYxgULtKDU

mechanik motocyklowy

https://youtu.be/lkNkJHYNXkQ

mechanik pojazdów samochodowych

https://youtu.be/jXbTzNEDuxA

mechatronik

https://youtu.be/LH3o9a9zV1Y

elektronik

https://youtu.be/KRyzlj3efCw

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

https://youtu.be/KMuv63kl5iI

murarz-tynkarz

https://youtu.be/4FwpbDriYUo

operator obrabiarek skrawających

https://youtu.be/XdBQ5UnHUK4

piekarz

https://youtu.be/YcM0PavGZbk

sprzedawca

https://youtu.be/uDlu0jFg7iY

stolarz

https://youtu.be/e1BEy8S7hOM

ślusarz

https://youtu.be/AFZMN5O96_k

tapicer

https://youtu.be/p3CqqeSw6Ag

technik fotografii i multimediów

https://youtu.be/1SoS69zoycY

kelner

Brak filmu

technik eksploatacji portów i terminali

https://youtu.be/-CU4O9wkvzI

technik transportu kolejowego

https://youtu.be/u0aieGetUMU

technik pojazdów samochodowych

https://youtu.be/24DrXjst4Aw

technik analityk

https://youtu.be/o7ZXnPgy6eY

technik budownictwa

https://youtu.be/hl8m7vE_aG8

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

https://youtu.be/FEXpGr8U1So

technik ekonomista

https://youtu.be/_mxZ9sq4vM0

technik elektronik

https://youtu.be/_q2GYnT2Q9o

technik elektryk

https://youtu.be/Y_ySVALbk64

technik elektroenergetyk transportu szynowego

https://youtu.be/kxLYcPxgaJc

technik geodeta

https://youtu.be/pvdPR8JH0uo

technik handlowiec

https://youtu.be/0eVOcqgi67A

technik hotelarstwa

https://youtu.be/EDk4h9MA6A0

technik informatyk

https://youtu.be/kIETJSF8Oyo

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

https://youtu.be/ZZ2pSbtywhw

technik logistyk

https://youtu.be/LOJ2gSPc19Q

technik mechanik

https://youtu.be/x2TeqYgbZG4

technik mechanik lotniczy

https://youtu.be/JuIcF_pZrv8

technik mechatronik

https://youtu.be/H7HCMYR0NLA

technik organizacji turystyki

https://youtu.be/BEH7-vJta6c

technik optyk*

https://youtu.be/1VNLTpnEKtE

technik ochrony środowiska

https://youtu.be/77CjIgkAv3c

technik reklamy

https://youtu.be/FbAeNfLOL5Y

technik spedytor

https://youtu.be/FzwNGV0Pxag

technik przemysłu mody

https://youtu.be/4eeR0JhIXJo

technik teleinformatyk

https://youtu.be/mIgVPStUh5Y

technik usług fryzjerskich

https://youtu.be/VcY60rLgA-M

technik żywienia i usług gastronomicznych

https://youtu.be/R-jlJM5Iumc

technik urządzeń dźwigowych

https://youtu.be/trOjf9fXDMQ

technik chłodnictwa i klimatyzacji

https://youtu.be/7g13XE-W9VQ

technik lotniskowych służb operacyjnych

https://www.youtube.com/watch?v=uuS-BbcjiiA

magazynier-logistyk

https://www.youtube.com/watch?v=jmVSOGcTaWU

technik żeglugi śródlądowej

https://vimeo.com/335381261 

technik architektury krajobrazu

https://www.youtube.com/watch?v=sCqod3pWyOg

technik automatyk

https://www.youtube.com/watch?v=0YuKOb1xnIU

technik energetyk

https://www.youtube.com/watch?v=qBjO_MeSEa0

technik ortopeda

https://www.youtube.com/watch?v=UiUXq57VDak

technik programista

https://www.youtube.com/watch?v=55e1sW_ggjo&t=1s

technik usług kelnerskich

https://youtu.be/HZzNoR7p4Do

technik weterynarii

https://www.youtube.com/watch?v=JbfazqDwkHY

technik rachunkowości

https://www.youtube.com/watch?v=sgddfPTBR7g

technik robotyk