Aktualna oferta wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych znajduje się na stronie www.edu.wroclaw.pl

Liceum Ogólnokształcące:

Nazwa szkoły

Adres szkół we Wrocławiu

Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące nr I

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr II
im. Piastów Śląskich

 

ul. Parkowa 18-26

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza

 

 ul. Składowa 5

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr IV
im. Stefana Żeromskiego

ul. Stacha Świstackiego 12-14

Warunki rekrutacji

Oddziały dwujęzyczne w Liceum Ogólnokształcące nr IX
im. Juliusza Słowackiego

 

ul. ks. Piotra Skargi 31

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr V
im. Gen. Jakuba Jasińskiego

 

ul. Grochowa 13

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. Bolesława Prusa

ul. Hutnicza 45

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr VII
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

ul. Krucza 49

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr VIII
Bolesława Krzywoustego

 

ul. Zaporoska 71

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr IX
im. Juliusza Słowackiego

 

ul. ks. Piotra Skargi 31

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr X
im. Stefanii Sempołowskiej

 

ul. Piesza 1

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego

 

ul. Spółdzielcza 2a

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr XII
im. Bolesława Chrobrego

pl. Orląt Lwowskich 2a

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr XIII
im. Aleksandra Fredry

Wrocław

ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej

 

al. Aleksandra Brücknera 10

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr XV
im. mjr Piotra Wysockiego

 

ul. Wojrowicka 58

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr XVI

ul.Mikołaja Reja 3

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr XVII
im. Agnieszki Osieckiej

 

ul. Tęczowa 60

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

 

ul. Drukarska 50

Warunki rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

 

ul. Nowodworska 70-82

Warunki rekrutacji