Podstawy programowe - zaczerpnięte ze strony "Ośrodka Rozwoju Edukacji" - www.ore.edu.pl  

Tabela 1.

PODSTAWY PROGRAMOWE kształcenia w zawodach zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych i efektów z kwalifikacji dla 55 zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawy zostały zmodyfikowane w ramach pierwszego etapu projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Pod symbolem cyfrowym zawodu znajduje się podstawa programowa kształcenia w zawodzie z marca 2017 r.

lp.

 nazwa zawodu – 2012 r.

obowiązująca nazwa zawodu – zawarta w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – marzec 2017 r.

symbol cyfrowy zawodu

1

fotograf

fotograf

343101

2

fototechnik (symbol cyfrowy 343104)

technik fotografii i multimediów

343105

3

technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311943

4

technik spedytor

technik spedytor

333108

5

technik logistyk

technik logistyk

333107

6

operator maszyn w przemyśle włókienniczym

operator maszyn w przemyśle włókienniczym

815204

7

technik włókiennik

technik włókiennik

311932

8

rękodzielnik wyrobów włókienniczych

rękodzielnik wyrobów włókienniczych

731808

9

technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

311931

10

operator urządzeń przemysłu ceramicznego

operator urządzeń przemysłu ceramicznego

818115

11

 technik technologii ceramicznej  (symbol cyfrowy 311921)

technik ceramik

311944

12

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905

13

betoniarz-zbrojarz

betoniarz-zbrojarz

711402

14

monter izolacji budowlanych

monter izolacji budowlanych

712401

15

murarz-tynkarz

murarz-tynkarz

711204

16

monter konstrukcji budowlanych

monter konstrukcji budowlanych

711102

17

technik budownictwa

technik budownictwa

311204

18

technik geodeta

technik geodeta

311104

19

mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy 834201)

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

834209

20

technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311206)

technik budowy dróg

311216

21

monter nawierzchni kolejowej

monter nawierzchni kolejowej

711603

22

technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy 311207)

technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

311217

23

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 712616)

monter sieci i instalacji sanitarnych

712618

24

technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 311209)

technik inżynierii sanitarnej

311218

25

technik weterynarii

technik weterynarii

324002

26

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych;

834103

27

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

311515

28

monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy 721402)

monter kadłubów jednostek pływających

721406

29

technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy 311910)

technik budowy jednostek pływających

311942

30

technik mechanik okrętowy

technik mechanik okrętowy

315105

31

elektromechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych

741203

32

mechanik pojazdów samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych

723103

33

technik pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

311513

34

mechanik motocyklowy

mechanik motocyklowy

723107

35

operator maszyn i urządzeń metalurgicznych

operator maszyn i urządzeń hutniczych

812121

operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

36

technik hutnik

technik hutnik

311704

37

operator maszyn i urządzeń odlewniczych

operator maszyn i urządzeń odlewniczych

812107

38

technik odlewnik

technik odlewnik

311705

39

modelarz odlewniczy

modelarz odlewniczy

721104

40

elektromechanik

elektromechanik

741201

41

elektryk

elektryk

741103

42

technik elektryk

technik elektryk

311303

43

monter-elektronik (symbol cyfrowy 742102)

elektronik

742117

44

technik elektronik

technik elektronik

311408

45

technik elektroniki i informatyki medycznej

technik elektroniki i informatyki medycznej

311411

46

monter mechatronik (symbol cyfrowy 742114)

mechatronik

742118

47

technik mechatronik

technik mechatronik

311410

48

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

742202

49

technik telekomunikacji

technik telekomunikacji

352203

50

technik informatyk

technik informatyk

351203

51

technik teleinformatyk

technik teleinformatyk

351103

52

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311412

53

technik tyfloinformatyk

technik tyfloinformatyk

351204

54

nowy zawód

technik robót wykończeniowych w budownictwie

311219

55

nowy zawód

magazynier-logistyk

432106

 

Tabela 2.

PODSTAWY PROGRAMOWE częściowo zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych dla zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawy zostaną zmodyfikowane w ramach projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zawody modernizowane w 2 i 3 etapie projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

 

Lp.

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

1

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

343902

2

Asystent osoby niepełnosprawnej

341201

3

Asystentka stomatologiczna

325101

4

Blacharz

721301

5

Blacharz izolacji przemysłowych

721303

6

Blacharz samochodowy

721306

7

Cieśla

711501

8

Cukiernik

751201

9

Dekarz

712101

10

Drukarz

732201

11

Florysta

343203

12

Fryzjer

514101

13

Garbarz skór

753501

14

Górnik eksploatacji otworowej

811301

15

Górnik eksploatacji podziemnej

811101

16

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

811102

17

Higienistka stomatologiczna

325102

18

Introligator

732301

19

Jeździec

516408

20

Kaletnik

753702

21

Kamieniarz

711301

22

Kelner

513101

23

Kierowca mechanik

832201

24

Kominiarz

713303

25

Koszykarz-plecionkarz

731702

26

Kowal

722101

27

Krawiec

753105

28

Kucharz

512001

29

Kuśnierz

753106

30

Lakiernik

713201

31

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

731102

32

Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej

817212

33

Mechanik precyzyjny

731103

34

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

723310

35

Monter budownictwa wodnego

711701

36

Monter izolacji przemysłowych

712403

37

Monter systemów rurociągowych

712613

38

Obuwnik

753602

39

Ogrodnik

611303

40

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

814209

41

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

816003

42

Operator maszyn leśnych

834105

43

Operator obrabiarek skrawających

722307

44

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

813134

45

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

818116

46

Opiekun medyczny

532102

47

Opiekun osoby starszej

341202

48

Opiekun w domu pomocy społecznej

341203

49

Opiekunka dziecięca

325905

50

Opiekunka środowiskowa

341204

51

Optyk-mechanik

731104

52

Ortoptystka

325906

53

Piekarz

751204

54

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

911205

55

Protetyk słuchu

321401

56

Przetwórca ryb

751103

57

Pszczelarz

612302

58

Rolnik

613003

59

Rybak śródlądowy

622201

60

Sprzedawca

522301

61

Stolarz

752205

62

Stroiciel fortepianów i pianin

311933

63

Szkutnik

711504

64

Ślusarz

722204

65

Tapicer

753402

66

Technik administracji

334306

67

Technik agrobiznesu

331402

68

Technik analityk

311103

69

Technik architektury krajobrazu

314202

70

Technik archiwista

441403

71

Technik automatyk

311909

72

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

311407

73

Technik awionik

315316

74

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

325509

75

Technik budownictwa wodnego

311205

76

Technik budowy fortepianów i pianin

311934

77

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

311929

78

Technik dentystyczny

321402

79

Technik ekonomista

331403

80

Technik eksploatacji portów i terminali

333106

81

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

311302

82

Technik elektroradiolog

321103

83

Technik energetyk

311307

84

Technik farmaceutyczny

321301

85

Technik garbarz

311912

86

Technik gazownictwa

311913

87

Technik geolog

311106

88

Technik górnictwa odkrywkowego

311701

89

Technik górnictwa otworowego

311702

90

Technik górnictwa podziemnego

311703

91

Technik handlowiec

522305

92

Technik hodowca koni

314203

93

Technik hotelarstwa

422402

94

Technik inżynierii środowiska i melioracji

311208

95

Technik księgarstwa

522306

96

Technik leśnik

314301

97

Technik lotniskowych służb operacyjnych

315406

98

Technik masażysta

325402

99

Technik mechanik

311504

100

Technik mechanik lotniczy

315317

101

Technik nawigator morski

315214

102

Technik obsługi turystycznej

422103

103

Technik obuwnik

311916

104

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

541315

105

Technik ochrony środowiska

325511

106

Technik ogrodnik

314205

107

Technik optyk

325302

108

Technik organizacji reklamy

333906

109

Technik ortopeda

321403

110

Technik papiernictwa

311601

111

Technik pożarnictwa

311919

112

Technik prac biurowych

411004

113

Technik procesów drukowania

311935

114

Technik procesów introligatorskich

311936

115

Technik przemysłu mody

311941

116

Technik przeróbki kopalin stałych

311706

117

Technik przetwórstwa mleczarskiego

314402

118

Technik pszczelarz

314206

119

Technik rachunkowości

431103

120

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

352122

121

Technik realizacji dźwięku

352120

122

Technik renowacji elementów architektury

311210

123

Technik rolnik

314207

124

Technik rybactwa śródlądowego

314208

125

Technik rybołówstwa morskiego

315215

126

Technik sterylizacji medycznej

321104

127

Technik technologii chemicznej

311603

128

Technik technologii drewna

311922

129

Technik technologii szkła

311925

130

Technik technologii wyrobów skórzanych

311926

131

Technik technologii żywności

314403

132

Technik transportu drogowego

311927

133

Technik transportu kolejowego

311928

134

Technik turystyki wiejskiej

515203

135

Technik urządzeń dźwigowych

311940

136

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

137

Technik usług fryzjerskich

514105

138

Technik usług kosmetycznych

514207

139

Technik usług pocztowych i finansowych

421108

140

Technik wiertnik

311707

141

Technik żeglugi śródlądowej

315216

142

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

143

Terapeuta zajęciowy

325907

144

Wędliniarz

751107

145

Wiertacz

811305

146

Zdun

711203

147

Zegarmistrz

731106

148

Złotnik-jubiler

731305

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – zawody pomocnicze

Lp.

Nazwa zawodu

symbol cyfrowy

1

Asystent fryzjera

932919

2

Pracownik pomocniczy krawca

932915

3

Pracownik pomocniczy mechanika

932916

4

Pracownik pomocniczy stolarza

932918

5

Pracownik pomocniczy ślusarza

932917