Uwaga Gimnazjaliści !

 

Poniżej akty prawne zmieniające dotychczasowe zasady rekrutacji do wszystkich typów szkół i przedszkoli. 

Ustawa o Systemie Oświaty- od strony 62 Rozdział 2a "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek".
Ustawa o Systemie Oświaty - tekst jednol[...]
Dokument PDF [1.4 MB]
Ustawa rekrutacyjna z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadzająca nowe zasady rekrutacji.
Ustawa rekrutacyjna z dnia 6 grudnia 201[...]
Dokument PDF [187.8 KB]
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniająca ustawę rekrutacyjną z dnia 13 grudnia 2013 r. od strony 70 Art. 8.
Ustawa zmieniająca ustawę rekrutacyjną z[...]
Dokument PDF [524.8 KB]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodow[...]
Dokument PDF [425.8 KB]
Poniżej instrukcja jak zalogować się do systemu elektronicznej rekrutacji oraz wypełnić wniosek do szkół ponadgimnazjalnych.
Jak zalogować się do systemu elektronicz[...]
Dokument PDF [955.6 KB]