UWAGA Gimnazjalisto!

 

Porównanie wyliczonych przez Ciebie punktów rekrutacyjnych z wynikami rekrutacji w roku 2016 będzie wtedy miarodajne, gdy obliczysz je według zasad z roku 2016, tj. za stopień celujący należy przyjąć – 20 pkt, bardzo dobry – 16 pkt, dobry - 12 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego (np. wolontariat) – 2 pkt. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – max 13 punktów. Obliczanie punktów za egzamin gimnazjalny pozostaje bez zmian.

 

Wyniki rekrutacji po I naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2016.

Lp

Placówka

Grupa rekrutacyjna

Min. liczba punktów

1

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr I

sportowy - MA, historia, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

563,0

2

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr I

sportowy - MB, historia, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

170,0

3

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr I

sportowy - MC, historia, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

46,0

 

 

 

 

4

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr II

sportowy - 1 A, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

355,0

 

 

 

 

5

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1A1,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki

121,2

6

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1A2,biologia, chemia, fizyka - język angielski, język rosyjski

112,0

7

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1A3,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

109,2

8

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1B1,historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

110,2

9

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1B2,geografia, język polski, język angielski - język angielski, język rosyjski

89,8

10

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1B3,wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

109,8

11

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1C1,geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język niemiecki

90,4

12

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1C2,geografia, język polski, język angielski - język angielski, język francuski

84,2

13

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1D1,biologia, chemia, język polski - język angielski, język niemiecki

108,0

14

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1D2,fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język francuski

98,6

15

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1E1,fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

104,8

16

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1E2,fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język rosyjski

99,6

 

 

 

 

17

Liceum Ogólnokształcące nr II

ogólny - 1 C, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

110,8

18

Liceum Ogólnokształcące nr II

ogólny - 1 D, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

115,8

19

Liceum Ogólnokształcące nr II

ogólny - 1 E, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki

121,6

20

Liceum Ogólnokształcące nr II

ogólny - 1 F, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

121,8

21

Liceum Ogólnokształcące nr II

ogólny - 1 G, język polski, język angielski, język niemiecki - język angielski, język niemiecki

98,8

22

Liceum Ogólnokształcące nr II

sportowy - 1 B1,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

170,0

23

Liceum Ogólnokształcące nr II

sportowy - 1 B2,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

832,0

 

 

 

 

24

Liceum Ogólnokształcące nr III

ogólny - A - matematyczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

173,6

25

Liceum Ogólnokształcące nr III

ogólny - B - architektoniczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

152,2

26

Liceum Ogólnokształcące nr III

ogólny - C - matematyczno - informatyczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

168,4

27

Liceum Ogólnokształcące nr III

ogólny - DE - matematyczno - fizyczna, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

168,2

28

Liceum Ogólnokształcące nr III

ogólny - F - biologiczno-chemiczna, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

169,2

 

 

 

 

29

Liceum Ogólnokształcące nr IV

ogólny - 1A,historia, geografia, język polski - język angielski, język niemiecki

101,0

30

Liceum Ogólnokształcące nr IV

ogólny - 1B1,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

124,6

31

Liceum Ogólnokształcące nr IV

ogólny - 1B2,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski

114,6

32

Liceum Ogólnokształcące nr IV

ogólny - 1C,geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

101,0

33

Liceum Ogólnokształcące nr IV

ogólny - 1D,chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

81,6

34

Liceum Ogólnokształcące nr IV

ogólny - 1E1,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

121,0

35

Liceum Ogólnokształcące nr IV  

ogólny - 1E2,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski

111,6

36

Liceum Ogólnokształcące nr IV

ogólny - 1F,geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język niemiecki

94,8

 

 

 

 

37

Liceum Ogólnokształcące nr V

międzynarodowy - IB-MYP1,program IBprogram IB, program IBprogram IB - język angielski, język hiszpański

167,0

38

Liceum Ogólnokształcące nr V

międzynarodowy - IB-MYP2,program IBprogram IB, program IBprogram IB - język angielski, język niemiecki

172,8

39

Liceum Ogólnokształcące nr V

międzynarodowy - pre-IB1,program IBprogram IB, program IBprogram IB - język angielski, język francuski

188,8

40

Liceum Ogólnokształcące nr V

międzynarodowy - pre-IB2,program IBprogram IB, program IBprogram IB - język angielski, język niemiecki

200,2

41

Liceum Ogólnokształcące nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego

ogólny - A1,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język włoski

135,4

42

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - A2,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski

132,2

43

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - B1,biologia, chemia - język angielski, język francuski

142,8

44

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - B2,biologia, chemia - język angielski, język włoski

143,6

45

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - E1,geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

143,8

46

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - E2,geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język rosyjski

137,2

47

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - F1,fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

157,0

48

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - F2,fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język hiszpański

152,4

 

 

 

 

49

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - IA1,geografia, matematyka - język angielski, język niemiecki

95,2

50

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - IA2,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

117,0

51

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - IB1,język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

108,6

52

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - IB2,informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

114,4

53

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - IC, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

114,2

54

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - ID, historia, język polski - język angielski, język niemiecki

107,8

 

 

 

 

55

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - A, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki

165,6

56

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - B, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

166,6

57

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - C, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

162,8

58

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - D1,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski

161,6

59

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - D2,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski

164,6

60

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - E, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski

140,8

61

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - F, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

156,6

62

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - G, geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

150,2

63

Liceum Ogólnokształcące nr VII  

ogólny - H, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski

161,2

 

 

 

 

64

Liceum Ogólnokształcące nr VIII

dwujęzyczny - O, język angielski, język francuski - język francuski, język angielski

128,8

65

Liceum Ogólnokształcące nr VIII

ogólny - A,D, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

141,8

66

Liceum Ogólnokształcące nr VIII

ogólny - B, język polski, język angielski - język angielski, język rosyjski

143,0

67

Liceum Ogólnokształcące nr VIII

ogólny - C, język polski, język angielski - język angielski, język francuski

140,4

 

 

 

 

68

Liceum Ogólnokształcące nr IX

dwujęzyczny - H1,język hiszpański, matematyka - język angielski, język hiszpański

165,4

69

Liceum Ogólnokształcące nr IX

dwujęzyczny - H2,historia, język hiszpański - język angielski, język hiszpański

138,8

70

Liceum Ogólnokształcące nr IX

dwujęzyczny - I1,geografia, język włoski - język angielski, język włoski

121,2

71

Liceum Ogólnokształcące nr IX

dwujęzyczny - I2,historia, język włoski - język angielski, język włoski

125,0

72

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - A, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki, język angielski, język niemiecki

157,8

73

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - B, geografia, matematyka - język angielski, język włoski

152,4

74

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - C1,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

154,2

75

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - C2,biologia, chemia - język angielski, język hiszpański

157,4

76

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - D, biologia, chemia - język angielski, język rosyjski

149,6

77

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - E, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język hiszpański

148,6

78

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - F, historia, język angielski - język angielski, język francuski

146,0

79

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - G1,biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki

151,8

80

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - G2,biologia, matematyka - język angielski, język francuski

151,0

 

 

 

 

81

Liceum Ogólnokształcące nr X

ogólny - IA, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki

117,8

82

Liceum Ogólnokształcące nr X

ogólny - IB, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

112,6

83

Liceum Ogólnokształcące nr X

ogólny - IC1,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki

136,8

84

Liceum Ogólnokształcące nr X

ogólny - IC2,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język rosyjski

136,0

85

Liceum Ogólnokształcące nr X

ogólny - ID, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

121,8

86

Liceum Ogólnokształcące nr X

ogólny - IE, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

125,8

87

Liceum Ogólnokształcące nr X

ogólny - IF, geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - język angielski, język niemiecki

107,8

 

 

 

 

88

Liceum Ogólnokształcące nr XI

ogólny - A1,biologia, chemia - język angielski, język hiszpański, język niemiecki

93,4

89

Liceum Ogólnokształcące nr XI

ogólny - A2,biologia, język polski - język angielski, język hiszpański, język niemiecki

70,6

90

Liceum Ogólnokształcące nr XI

sportowy - P1,geografia, biologia - język angielski, język niemiecki

40,0

91

Liceum Ogólnokształcące nr XI

sportowy - P2,geografia, biologia - język angielski, język niemiecki

0,0

92

Liceum Ogólnokształcące nr XI

sportowy - S, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki

137,0

 

 

 

 

93

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - historyczno-matematyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język francuski

150,2

94

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - historyczno-matematyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język niemiecki

160,0

95

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - historyczno-matematyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka - język angielski, język rosyjski

154,2

96

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski

140,4

97

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

139,6

98

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język rosyjski

152,0

99

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski

149,6

100

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

149,8

101

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski

154,0

102

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - matematyczno-ekonomiczna, geografia, matematyka - język angielski, język niemiecki

152,4

103

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - matematyczno-ekonomiczna, geografia, matematyka - język angielski, język rosyjski

166,2

104

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - matematyczno-fizyczna, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język francuski

159,0

105

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - matematyczno-fizyczna, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

161,8

106

Liceum Ogólnokształcące nr XII

ogólny - matematyczno-fizyczna, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język rosyjski

160,6

 

 

 

 

107

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

dwujęzyczny - H1 - dwujęzyczna z językiem niemieckim, geografia, język niemiecki, matematyka - język niemiecki, język angielski

146,2

108

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - A1- z edukacją dziennikarską, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

131,4

109

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - A2 - z edukacją medialną, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

128,2

110

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - B - z edukacją przyrodniczą, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki

130,6

111

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - C - z edukacją politechniczną, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski

148,0

112

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - D - z edukacją ekonomiczną, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

138,2

113

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - E - z edukacją prawniczą, historia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

127,2

114

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - F - z edukacją architektoniczną, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

137,0

115

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - G1 - z edukacją europejską, historia, geografia, język angielski - język angielski, język rosyjski

126,6

116

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - G2 - z edukacją europejską, historia, geografia, język angielski - język angielski, język francuski

127,2

117

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - H2 - z edukacją przyrodniczą, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

142,4

118

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I1 - z edukacją dziennikarską, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

123,8

119

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I2 - z edukacją prawniczą, historia, język niemiecki, matematyka - język angielski, język niemiecki

121,6

 

 

 

 

120

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

dwujęzyczny - E, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - język angielski, język niemiecki

186,4

121

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

ogólny - A, B, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

158,0

122

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

ogólny - C, D, biologia, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

147,8

 

 

 

 

123

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1 A matematyczna-biznes, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

48,6

124

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1 B biologiczno-chemiczna, biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki

101,8

125

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1 C humanistyczno-psychologiczna, biologia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

92,2

126

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1 D humanistyczna-prawa człowieka, historia, wiedza
o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

72,6

127

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1 E biologiczno-geograficzna, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki

91,2

128

Liceum Ogólnokształcące nr XV

sportowy - I B - P pływanie, biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki, język niemiecki

 

 

 

 

 

129

Liceum Ogólnokształcące nr XVII

ogólny - A, historia, język angielski - język angielski, język niemiecki

128,2

130

Liceum Ogólnokształcące nr XVII

ogólny - B, geografia, język niemiecki - język niemiecki, język angielski

115,8

131

Liceum Ogólnokształcące nr XVII

ogólny - C, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

130,6

132

Liceum Ogólnokształcące nr XVII

ogólny - D, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

132,8

133

Liceum Ogólnokształcące nr XVII

ogólny - E, historia, język polski - język angielski, język niemiecki

110,2

134

Liceum Ogólnokształcące nr XVII

ogólny - F, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

119,0

 

 

 

 

135

Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

ogólny - LA, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie - język angielski, język niemiecki

74,2

136

Liceum Ogólnokształcące nr XXIV

sportowy - LB, historia, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

206,0

 

 

 

 

137

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

integracyjny -historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

 

138

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

ogólny -historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

86,4

139

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

ogólny -geografia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

74,2

 

Lp

Placówka

Grupa rekrutacyjna

Min. liczba punktów

 1.  

Technikum nr 1

1c-ogólny Technik przemysłu mody-język angielski-język niemiecki

34,4

 1.  

Technikum nr 1

ogólny - 1a-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

94,4

 1.  

Technikum nr 1

ogólny - 1b-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

88,4

 1.  

Technikum nr 1

ogólny - 1d-Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki

91,4

 1.  

Technikum nr 1

ogólny - 1e-Technik handlowiec-język niemiecki-język angielski

51,0

 1.  

Technikum nr 1

ogólny - 1f-Technik optyk-język niemiecki-język angielski

45,6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 2

ogólny - 1 TD-Technik pojazdów samochodowych-język angielski-język niemiecki

54,0

 1.  

Technikum nr 2

ogólny - 1 TF-Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki

64,2

 1.  

Technikum nr 2

ogólny - 1TA-Technik mechanik-język angielski-język niemiecki

73,8

 1.  

Technikum nr 2

ogólny - 1TC-Technik pojazdów samochodowych-język angielski-język niemiecki

89,2

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 3

ogólny - 1TCK-Technik chłodnictwa i klimatyzacji-język angielski-język niemiecki ogólny

44,8

 1.  

Technikum nr 3

ogólny - 1TD-Technik urządzeń dźwigowych-język angielski-język niemieckiogólny

62,0

 1.  

Technikum nr 3

ogólny - 1TE-Technik elektryk-język angielski-język niemiecki ogólny

46,8

 1.  

Technikum nr 3

ogólny - 1TME-Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki ogólny

73,6

 1.  

Technikum nr 3

ogólny - 1TO-Technik mechanik-język angielski-język niemiecki ogólny

67,8

 1.  

Technikum nr 3

ogólny - 1TUO-Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-język angielski-język niemiecki ogólny

59,6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 5

ogólny - 1 TF-Technik usług fryzjerskich-język angielski-język niemiecki ogólny

57,6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 6

ogólny - 1 at1-Technik mechanik-język angielski-język niemiecki

53,2

 1.  

Technikum nr 6

ogólny - 1 at2-Technik mechanik lotniczy-język angielski-język niemiecki

44,6

 1.  

Technikum nr 6

ogólny - 1 bt1-Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki

82,2

 1.  

Technikum nr 6

ogólny - 1 bt2-Technik lotniskowych służb operacyjnych-język angielski-język niemiecki

58,6

 1.  

Technikum nr 6

ogólny - 1 ct-Technik logistyk-język angielski-język niemiecki

94,0

 1.  

Technikum nr 6

ogólny - 1 dt-Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki

38,4

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 7

ogólny - A B-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki ogólny

101,8

 1.  

Technikum nr 7

ogólny - V X-Technik teleinformatyk-język angielski-język niemiecki ogólny

81,4

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 8

1AT-ogólny Technik handlowiec-język angielski-język niemiecki

57,8

 1.  

Technikum nr 8

1ET-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

69,2

 1.  

Technikum nr 8

1KNT-ogólny Technik księgarstwa-język niemiecki-język angielski

38,8

 1.  

Technikum nr 8

1KT-ogólny Technik księgarstwa-język angielski-język niemiecki

63,0

 1.  

Technikum nr 9

ogólny - Ga1-Technik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki ogólny

99,0

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 9

ogólny - Ga2-Technik żywienia i usług gastronomicznych-język niemiecki-język angielski ogólny

74,2

 1.  

Technikum nr 9

ogólny - Gb-Technik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki ogólny

81,0

 1.  

Technikum nr 9

ogólny - H-Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki ogólny

81,4

 1.  

Technikum nr 9

ogólny - L-Kelner-język angielski-język niemiecki ogólny

44,8

 1.  

Technikum nr 9

ogólny - T-Technik obsługi turystycznej-język angielski-język niemiecki ogólny

69,8

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 10

ogólny - A-Technik elektronik-język angielski-język niemiecki

74,4

 1.  

Technikum nr 10

ogólny - C-Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki

111,0

 1.  

Technikum nr 10

ogólny - DE-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

114,6

 1.  

Technikum nr 10

ogólny - FG-Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

119,8

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 11

ogólny - 1a-Technik budownictwa-język angielski-język niemiecki ogólny

64,0

 1.  

Technikum nr 11

ogólny - 1d-Technik drogownictwa-język angielski-język niemiecki ogólny

56,0

 1.  

Technikum nr 11

ogólny - 1g-Technik geodeta-język angielski-język niemiecki

87,0

 1.  

Technikum nr 11

ogólny - 1r-Technik renowacji elementów architektury-język angielski-język niemiecki

44,2

 1.  

Technikum nr 11

ogólny - 1s-Technik urządzeń sanitarnych-język angielski-język niemiecki

50,6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 12

ogólny - AS-Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym-język angielski-język niemiecki

59,2

 1.  

Technikum nr 12

ogólny - TE-Technik elektroenergetyk transportu szynowego-język angielski-język niemiecki

74,8

 1.  

Technikum nr 12

ogólny - TK-Technik transportu kolejowego-język angielski-język niemiecki

57,0

 1.  

Technikum nr 12

ogólny - TL1-Technik logistyk-język angielski-język niemiecki

78,4

 1.  

Technikum nr 12

ogólny - TLI-Technik logistyk-język angielski-język niemiecki

71,8

 1.  

Technikum nr 12

ogólny - TP-Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki

60,0

 1.  

Technikum nr 12

ogólny - TS-Technik spedytor-język angielski-język niemiecki

60,2

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 13

1 eT-dwujęzyczny - Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

125,0

 1.  

Technikum nr 13

ogólny - 1 aT-Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

58,0

 1.  

Technikum nr 13

ogólny - 1 bT-Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

47,6

 1.  

Technikum nr 13

ogólny - 1 cT-Technik ekonomista-język angielski-język hiszpański

59,8

 1.  

Technikum nr 13

ogólny - 1 dT-Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki

72,6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

integracyjny - T14-integracyjny - Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

 

 1.  

Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

ogólny - T14-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

52,2

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 15

1TC-ogólny Technik cyfrowych procesów graficznych-język angielski-język niemiecki

95,4

 1.  

Technikum nr 15

ogólny - 1TA-Technik ochrony środowiska-język angielski-język niemiecki ogólny

42,4

 1.  

Technikum nr 15

ogólny - 1TB-Technik analityk-język angielski-język niemiecki ogólny

69,6

 1.  

Technikum nr 15

ogólny - 1TD-Fototechnik-język angielski-język niemiecki ogólny

116,6

 1.  

Technikum nr 15

ogólny - 1TE-Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki ogólny

94,4

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 16

ogólny - ATE - bankowość-Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

41,8

 1.  

Technikum nr 16

ogólny - ATH - manager hotelu-Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki

59,4

 1.  

Technikum nr 16

ogólny - ATO - steward/stewardessa-Technik obsługi turystycznej-język angielski-język niemiecki

37,2

 1.  

Technikum nr 16

ogólny - BTH - zarządzanie obiektami spa & wellness-Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki ogólny

50,2

 1.  

Technikum nr 16

ogólny - BTO - rezydent – pilot wycieczek-Technik obsługi turystycznej-język angielski-język niemiecki

53,2

 

Lp

Placówka

Grupa rekrutacyjna

Min. liczba punktów

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

ogólny - Monter-elektronik - język angielski ogólny

39,8

 

 

 

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Blacharz samochodowy - język niemiecki

35,2

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - język angielski

44,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki

46,4

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Lakiernik - język niemiecki

33,4

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Mechanik maszyn i urządzeń drogowych - język niemiecki

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Mechanik motocyklowy - język angielski

39,6

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - język angielski

58,6

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Monter mechatronik - język angielski

44,2

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

ogólny - Operator obrabiarek skrawających - język niemiecki

53,8

 

 

 

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ogólny - Elektromechanik - język angielski ogólny

38,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ogólny - Elektryk - język angielski ogólny

35,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ogólny - Mechanik-monter maszyn i urządzeń - język angielski ogólny

41,0

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ogólny - Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - język angielski ogólny

76,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ogólny - Operator obrabiarek skrawających - język angielski ogólny

46,4

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

ogólny - Ślusarz - język angielski ogólny

36,6

 

 

 

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

ogólny - Betoniarz-zbrojarz - język niemiecki

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

ogólny - Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - język niemiecki

61,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język angielski

44,6

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

ogólny - Murarz-tynkarz - język angielski

45,4

 

 

 

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Blacharz samochodowy - język niemiecki ogólny

30,6

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Cukiernik - język angielski ogólny

51,2

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Dekarz - język angielski ogólny

49,2

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki ogólny

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Elektryk - język niemiecki ogólny

48,0

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Fotograf - język angielski ogólny

87,0

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Fryzjer - język angielski ogólny

36,2

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Fryzjer - język angielski ogólny

69,4

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Fryzjer - język niemiecki ogólny

52,2

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Krawiec - język angielski ogólny

45,0

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Kucharz - język angielski ogólny

76,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Lakiernik - język niemiecki ogólny

28,0

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki ogólny

27,2

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język angielski ogólny

48,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Murarz-tynkarz - język angielski ogólny

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Obuwnik - język angielski ogólny

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Piekarz - język angielski ogólny

38,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Sprzedawca - język angielski ogólny

39,2

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Stolarz - język angielski ogólny

39,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Tapicer - język angielski ogólny

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Wędliniarz - język angielski ogólny

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

ogólny - Złotnik-jubiler - język angielski ogólny

123,0

 

 

 

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

ogólny - Monter mechatronik - język angielski

39,8

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

ogólny - Operator obrabiarek skrawających - język angielski

54,6

 

 

 

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

ogólny - Sprzedawca - język angielski

46,6

 

 

 

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9

ogólny - Kucharz - język angielski ogólny

36,4

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9

ogólny - Kucharz - język niemiecki ogólny

40,0

 

 

 

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10

ogólny - Krawiec - język niemiecki

 

 1.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10

ogólny - Sprzedawca - język niemiecki