Wyniki rekrutacji po I naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2017.

 

Lp.

Szkoła

Grupa rekrutacyjna

Min. liczba punktów

1

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1A1,język angielski, język niemiecki

122.2

2

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1A2,język angielski, język rosyjski

112.8

3

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1A3,język angielski, język niemiecki

111.8

4

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1B1,język angielski, język niemiecki, język rosyjski

116.8

5

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1B2,język angielski, język niemiecki, język rosyjski

121.2

6

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1B3,język angielski, język niemiecki

121.6

7

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1C1,język angielski, język niemiecki

94.0

8

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1C2,język angielski, język francuski

112.0

9

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1D1,język angielski, język niemiecki

95.0

10

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1D2,język angielski, język rosyjski

106.0

11

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1E1,język angielski, język niemiecki

87.6

12

Liceum Ogólnokształcące nr I

ogólny - 1E2,język angielski, język rosyjski

69.0

 

 

 

 

13

Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego           

ogólny - C, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

59.2

14

Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego           

ogólny - D, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

84.2

15

Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego            

ogólny - E, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki

68.6

16

Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego           

ogólny - F, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

119.2

17

Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego           

ogólny - G, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

82.4

18

Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego           

sportowy - A, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

360.0

19

Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego           

sportowy - B-K, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

456.0

20

Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego           

sportowy - B-S, geografia, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

172.0

 

 

 

 

21

Liceum Ogólnokształcące nr III                  

ogólny - 1A,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

171.4

22

Liceum Ogólnokształcące nr III                  

ogólny - 1B,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

163.6

23

Liceum Ogólnokształcące nr III                  

ogólny - 1C,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

173.4

24

Liceum Ogólnokształcące nr III                  

ogólny - 1DE,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

171.8

25

Liceum Ogólnokształcące nr III

ogólny - 1F,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

175.0

 

 

 

 

26

Liceum Ogólnokształcące nr IV 

ogólny - A, język angielski, język niemiecki

100.0

27

Liceum Ogólnokształcące nr IV 

ogólny - B1,język angielski, język niemiecki

114.0

28

Liceum Ogólnokształcące nr IV 

ogólny - B2,język angielski, język francuski

108.4

29

Liceum Ogólnokształcące nr IV 

ogólny - C, język angielski, język niemiecki

74.0

30

Liceum Ogólnokształcące nr IV 

ogólny - D, język angielski ,język niemiecki

80.0

31

Liceum Ogólnokształcące nr IV 

ogólny - E1,język angielski ,język niemiecki

104.8

32

Liceum Ogólnokształcące nr IV 

ogólny - E2,język angielski, język francuski

103.0

33

Liceum Ogólnokształcące nr IV 

ogólny - F, język angielski, język niemiecki

87.4

 

 

 

 

34

Liceum Ogólnokształcące nr V

międzynarodowy - IB-MYP, język angielski, język hiszpański, język niemiecki

174.2

35

Liceum Ogólnokształcące nr V

międzynarodowy - pre-IB, język angielski, język francuski, język niemiecki

203.0

36

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - A, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

153.6

37

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - B, biologia, chemia - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

153.2

38

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - E, geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

159.0

39

Liceum Ogólnokształcące nr V

ogólny - F, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

167.4

 

 

 

 

40

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - A1,fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

104.4

41

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - A2,geografia, matematyka - język angielski, język niemiecki

107.8

42

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - B1,informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

122.8

43

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - B2,język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

118.4

44

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - C1,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

107.0

45

Liceum ogólnokształcące nr VI

ogólny - D, historia, język polski - język angielski, język niemiecki

108.8

46

Liceum ogólnokształcące nr VI

sportowy - C2,biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

624.0

 

 

 

 

47

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - A, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki

166.0

48

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - B, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

170.8

49

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - C, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

167.6

50

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - D1,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski

165.2

51

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - D2,biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski

170.4

52

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny – E historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski

135.4

53

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - F, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki

149.0

54

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - G, geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

154.8

55

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - H, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski

163.0

56

Liceum Ogólnokształcące nr VII

ogólny - I, biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki

146.4

 

 

 

 

57

Liceum Ogólnokształcące nr VIII   

dwujęzyczny - O, język angielski, język francuski - język francuski, język angielski

156.8

58

Liceum Ogólnokształcące nr VIII   

ogólny - A, język angielski, język niemiecki - język angielski, język niemiecki

152.0

59

Liceum Ogólnokształcące nr VIII   

ogólny - B, język angielski, język rosyjski - język angielski, język rosyjski

150.8

60

Liceum Ogólnokształcące nr VIII   

ogólny - C, język angielski, język francuski - język angielski, język francuski

154.0

61

Liceum Ogólnokształcące nr VIII   

ogólny - D, język angielski, język niemiecki - język niemiecki, język angielski

143.4

 

 

 

 

62

Liceum Ogólnokształcące nr IX

dwujęzyczny - H1,historia, geografia - język hiszpański, język angielski

185.4

63

Liceum Ogólnokształcące nr IX

dwujęzyczny - H2,historia, geografia - język włoski, język angielski

152.2

64

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - A, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki, język angielski, język niemiecki

165.8

65

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - B, geografia, matematyka - język angielski, język włoski

161.2

66

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - C, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

158.8

67

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny – D ,biologia, chemia - język angielski, język rosyjski

156.4

68

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny – E ,historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język hiszpański

157.0

69

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - F, historia, język angielski - język angielski, język francuski

151.6

70

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - G1,biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki

164.4

71

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - G2,biologia, matematyka - język angielski, język francuski

158.2

72

Liceum Ogólnokształcące nr IX

ogólny - I, biologia, chemia - język angielski, język hiszpański

163.8

 

 

 

 

73

Liceum Ogólnokształcące nr X             

ogólny - IA, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki

118.8

74

Liceum Ogólnokształcące nr X             

ogólny - IB, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - język angielski, język niemiecki

120.8

75

Liceum Ogólnokształcące nr X             

ogólny - IC1,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki

140.6

76

Liceum Ogólnokształcące nr X             

ogólny - IC2,biologia, chemia, język angielski - język angielski, język rosyjski

131.8

77

Liceum Ogólnokształcące nr X             

ogólny - ID, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

118.2

78

Liceum Ogólnokształcące nr X             

ogólny - IE, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

128.2

 

 

 

 

79

Liceum Ogólnokształcące nr XI  

ogólny - A, język angielski, język hiszpański, język niemiecki

67.0

80

Liceum Ogólnokształcące nr XI  

ogólny - B, język angielski, język hiszpański, język niemiecki

47.6

81

Liceum Ogólnokształcące nr XI  

sportowy - C1,język angielski, język hiszpański, język niemiecki

146.0

82

Liceum Ogólnokształcące nr XI  

sportowy - C2,język angielski, język hiszpański, język niemiecki

40.0

83

Liceum Ogólnokształcące nr XI  

sportowy - D1,język angielski, język niemiecki

151.0

84

Liceum Ogólnokształcące nr XI  

sportowy - D2,język angielski, język niemiecki

149.0

 

 

 

 

85

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - historyczno-matematyczna, język angielski, język niemiecki

158.2

86

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - historyczno-matematyczna, język angielski, język rosyjski

166.4

87

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski

141.6

88

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

144.6

89

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - historyczno-polonistyczna, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język rosyjski

151.8

90

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski

157.6

91

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

159.4

92

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - matematyczno-biologiczna, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski

157.6

93

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - matematyczno-ekonomiczna, język angielski, język niemiecki

156.8

94

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - matematyczno-ekonomiczna, język angielski, język rosyjski

163.4

95

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - matematyczno-przyrodnicza, geografia, biologia, matematyka - język angielski, język francuski

139.8

96

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - matematyczno-przyrodnicza, geografia, biologia, matematyka - język angielski, język niemiecki

154.0

97

Liceum Ogólnokształcące nr XII   

ogólny - matematyczno-przyrodnicza, geografia, biologia, matematyka - język angielski, język rosyjski

150.8

 

 

 

 

98

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

dwujęzyczny - I- H1- dwujęzyczna, geografia, język niemiecki, matematyka - język niemiecki, język angielski

167.8

99

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I -  B- z edukacją przyrodniczą, biologia, chemia, matematyka - język angielski ,język niemiecki

141.0

100

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I - E2- z edukacją prawniczą ,historia, język niemiecki, matematyka - język niemiecki, język angielski

126.6

101

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I - F - z edukacją architektoniczną, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

146.2

102

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- A1- z edukacją dziennikarską ,historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

145.6

103

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- A2 - z edukacją medialną, historia, język polski, język angielski - język angielski, język niemiecki

139.0

104

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- C - z edukacją politechniczną, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski

156.8

105

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- D- z edukacją ekonomiczną, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

147.2

106

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- E1 - z edukacją prawniczą, historia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

142.2

107

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- G1 - z edukacją europejską. historia, geografia, język angielski - język angielski, język rosyjski

137.6

108

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- G2 - z edukacją europejską ,historia, geografia, język angielski - język angielski, język francuski

142.0

109

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- H2- z edukacją przyrodniczą, biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki

144.6

110

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- i1 - z edukacją ekonomiczną, geografia, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

140.6

111

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

ogólny - I- i2 - z edukacją architektoniczną, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

139.2

 

 

 

 

112

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

dwujęzyczny - E, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

196.6

113

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

dwujęzyczny - F, biologia, chemia, fizyka, język angielski - język angielski, język niemiecki

156.0

114

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

ogólny - A, B, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

165.4

115

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

ogólny - C, D, biologia, chemia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

166.6

 

 

 

 

116

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1A MATEMATYCZNO - FIZYCZNA, fizyka, język angielski, matematyka - język angielski, język niemiecki

52.8

117

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1B BIOLOGICZNO - CHEMICZNA, biologia, chemia, język angielski - język angielski, język niemiecki

53.4

118

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1C HUMANISTYCZNA - PSYCHOLOGICZNA, biologia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

109.6

119

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1D humanistyczna - kultura i media, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

95.2

120

Liceum Ogólnokształcące nr XV

ogólny - 1E BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNA, geografia, biologia, język angielski - język angielski, język niemiecki

51.8

 

 

 

 

121

Liceum Ogólnokształcące XVI

ogólny - I A profil humanistyczny, język angielski, język francuski, język niemiecki

91.6

122

Liceum Ogólnokształcące XVI

ogólny - I B profil filologiczny, język angielski, język francuski, język niemiecki

66.6

123

Liceum Ogólnokształcące XVI

ogólny - I C profil matematyczno-przyrodniczy, język angielski, język niemiecki

107.8

124

Liceum Ogólnokształcące XVI

ogólny - I D profil matematyczno-fizyczny, język angielski, język niemiecki

128.2

125

Liceum Ogólnokształcące XVI

ogólny - I E profil biologiczno-chemiczny, język angielski, język niemiecki

124.8

 

 

 

 

126

Liceum Ogólnokształcące nr XVII    

ogólny – A historia, język angielski - język angielski, język niemiecki

133.8

127

Liceum Ogólnokształcące nr XVII    

ogólny - B, geografia, język niemiecki - język niemiecki, język angielski

111.8

128

Liceum Ogólnokształcące nr XVII    

ogólny - C, fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

134.2

129

Liceum Ogólnokształcące nr XVII    

ogólny - D, biologia, chemia - język angielski, język niemiecki

134.8

130

Liceum Ogólnokształcące nr XVII    

ogólny - E, historia, język polski - język angielski, język niemiecki

114.8

131

Liceum Ogólnokształcące nr XVII    

ogólny - F, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język niemiecki

125.4

 

 

 

 

132

Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

ogólny - 1LA,historia, wiedza o społeczeństwie - język angielski, język niemiecki

63.8

133

Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

sportowy - 1MA,geografia, biologia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

35.0

134

Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

sportowy - 1MB,geografia, biologia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

35.0

135

Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

sportowy - 1MC,geografia, biologia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki

60.0

 

 

 

 

136

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

ogólny - 1LA,język angielski, język niemiecki

80.4

137

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

ogólny - 1LB,język angielski, język niemiecki

86.4

138

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

ogólny - 1LC,język angielski, język niemiecki

55.4

 

LP

Szkoła

Grupa rekrutacyjna

Min. liczba punktów

 1.  

Technikum nr 1

1 a-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

85.8

 1.  

Technikum nr 1

1 b-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

90.8

 1.  

Technikum nr 1

1 c1-ogólny Technik przemysłu mody-język angielski-język niemiecki

63.0

 1.  

Technikum nr 1

1 c2-ogólny Technik handlowiec-język niemiecki- język angielski

47.0

 1.  

Technikum nr 1

1 d-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki

48.8

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 2

TA-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki

45.2

 1.  

Technikum nr 2

TC-ogólny Technik pojazdów samochodowych- język angielski-język niemiecki

76.0

 1.  

Technikum nr 2

TD-ogólny Technik pojazdów samochodowych- język angielski-język niemiecki

46.0

 1.  

Technikum nr 2

TF-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki

92.4

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 3

TCK-ogólny Technik chłodnictwa i klimatyzacji-język angielski-język niemiecki

39.0

 1.  

Technikum nr 3

TD-ogólny Technik urządzeń dźwigowych -język angielski-język niemiecki

47.6

 1.  

Technikum nr 3

TE-ogólny Technik elektryk-język angielski-język niemiecki

42.6

 1.  

Technikum nr 3

TME-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki

73.0

 1.  

Technikum nr 3

TO-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki

29.4

 1.  

Technikum nr 3

TUO-ogólny Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- język angielski-język niemiecki

62.2

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 5 

1 TF-ogólny Technik usług fryzjerskich- język angielski-język niemiecki

41.2

 1.  

Technikum nr 6

1 at1-ogólny Technik mechanik-język angielski-język niemiecki

53.0

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 6

1 at2-ogólny Technik mechanik lotniczy-język angielski-język niemiecki

79.8

 1.  

Technikum nr 6

1 bt1-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki

96.6

 1.  

Technikum nr 6

1 bt2-ogólny Technik lotniskowych służb operacyjnych- język angielski-język niemiecki

52.6

 1.  

Technikum nr 6

1 ct-ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki

74.8

 1.  

Technikum nr 6

1 dt-ogólny Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki

57.6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 7           Polskich Zwycięzców Enigmy

A, B-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

102.2

 1.  

Technikum nr 7           Polskich Zwycięzców Enigmy

E-ogólny Technik elektronik-język angielski-język niemiecki

62.8

 1.  

Technikum nr 7           Polskich Zwycięzców Enigmy

X-ogólny Technik teleinformatyk-język angielski-język niemiecki

82.6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 8

1AT-ogólny Technik handlowiec-język angielski-język niemiecki

34.8

 1.  

Technikum nr 8

1ET-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

48.6

 1.  

Technikum nr 8

1KT-ogólny Technik księgarstwa-język angielski-język niemiecki

52.8

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 9

Ga1-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki

88.4

 1.  

Technikum nr 9

Ga2-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język niemiecki- język angielski

65.6

 1.  

Technikum nr 9

Gb-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki

72.0

 1.  

Technikum nr 9

H-ogólny Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki

66.0

 1.  

Technikum nr 9

L-ogólny Kelner-język angielski-język niemiecki

35.2

 1.  

Technikum nr 9

T-ogólny Technik obsługi turystycznej- język angielski-język niemiecki

61.6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 10

A-ogólny Technik elektronik-język angielski-język niemiecki

97.6

 1.  

Technikum nr 10

C-ogólny Technik mechatronik-język angielski-język niemiecki

122.0

 1.  

Technikum nr 10

DE-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

125.8

 1.  

Technikum nr 10

FG-ogólny Technik informatyk-język angielski-język niemiecki

136.2

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 11

a-ogólny Technik budownictwa-język angielski-język niemiecki

46.2

 1.  

Technikum nr 11

b-ogólny Technik budownictwa-język angielski-język niemiecki

57.2

 1.  

Technikum nr 11

f-ogólny Technik geodeta-język angielski-język niemiecki

39.8

 1.  

Technikum nr 11

g-ogólny Technik geodeta-język angielski-język niemiecki

70.6

 1.  

Technikum nr 11

r-ogólny Technik renowacji elementów architektury-język angielski-język niemiecki

50.4

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 12

AS-ogólny Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym- język angielski-język niemiecki

79.0

 1.  

Technikum nr 12

TE-ogólny Technik elektroenergetyk transportu szynowego- język angielski-język niemiecki

74.2

 1.  

Technikum nr 12

TK-ogólny Technik transportu kolejowego- język angielski-język niemiecki

44.4

 1.  

Technikum nr 12

TLi- ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki

63.2

 1.  

Technikum nr 12

TL-ogólny Technik logistyk-język angielski-język niemiecki

62.8

 1.  

Technikum nr 12

TP-ogólny Technik eksploatacji portów i terminali-język angielski-język niemiecki

64.4

 1.  

Technikum nr 12

TS-ogólny Technik spedytor-język angielski-język niemiecki

53.6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 13

1 aT ( innowacja pedagogiczna: "Zarządzanie projektami")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

68.8

 1.  

Technikum nr 13

1 bT (innowacja pedagogiczna: "Psychologia w biznesie")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

52.4

 1.  

Technikum nr 13

1 cT (innowacja pedagogiczna: "Przedsiębiorca w Unii Europejskiej")-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język hiszpański

51.6

 1.  

Technikum nr 13

1 dT1 (innowacja pedagogiczna: "Język reklamy medialnej")-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki

67.2

 1.  

Technikum nr 13

1 dT2 (innowacja pedagogiczna: Obróbka cyfrowa obrazu")-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język hiszpański

62.4

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

1TA-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

39.4

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 15  

1TA-ogólny Technik ochrony środowiska-język angielski-język niemiecki

43.0

 1.  

Technikum nr 15  

1TB-ogólny Technik analityk-język angielski-język niemiecki

44.4

 1.  

Technikum nr 15  

1TC-ogólny Technik grafiki i poligrafii cyfrowej-język angielski-język niemiecki

98.0

 1.  

Technikum nr 15  

1TD-ogólny Technik fotografii i multimediów-język angielski-język niemiecki

124.2

 1.  

Technikum nr 15  

1TE-ogólny Technik organizacji reklamy-język angielski-język niemiecki

96.6

 

 

 

 

 1.  

Technikum nr 16     

ATE-ogólny Technik ekonomista-język angielski-język niemiecki

42.2

 1.  

Technikum nr 16     

ATG-ogólny Technik żywienia i usług gastronomicznych- język angielski-język niemiecki

47.6

 1.  

Technikum nr 16     

TH-ogólny Technik hotelarstwa-język angielski-język niemiecki

35.8

 1.  

Technikum nr 16     

TO-ogólny Technik obsługi turystycznej- język angielski-język niemiecki

35.4

LP

Szkoła

Grupa rekrutacyjna

Min. liczba punktów

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1            

ogólny Elektronik - język angielski

49.6

 

 

 

 

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

ogólny Blacharz samochodowy - język niemiecki

34.6

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język angielski

52.4

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki

39.2

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

ogólny Kierowca mechanik - język angielski

39.8

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

ogólny Lakiernik - język niemiecki

44.0

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

ogólny Mechanik pojazdów motocyklowych - język angielski

47.4

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

ogólny Mechanik pojazdów samochodowych - język angielski

51.4

 

 

 

 

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ogólny Elektromechanik - język angielski

49.6

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ogólny Elektryk - język angielski

38.0

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ogólny Mechanik-monter maszyn i urządzeń - język angielski

64.0

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ogólny Operator obrabiarek skrawających - język angielski

46.8

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ogólny Ślusarz - język angielski

68.4

 

 

 

 

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4   

ogólny Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język angielski

34.6

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4   

ogólny Murarz-tynkarz - język niemiecki

57.8

 

 

 

 

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Blacharz samochodowy - język niemiecki

34.4

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Cukiernik - język angielski

35.8

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki

37.2

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Fotograf - język angielski

111.8

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Fryzjer - język angielski

31.8

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Fryzjer - język niemiecki

63.2

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Krawiec - język angielski

89.8

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Kucharz - język angielski

38.6

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Lakiernik - język niemiecki

30.8

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Mechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki

46.0

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język niemiecki

59.4

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Murarz-tynkarz - język niemiecki

55.0

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Piekarz - język angielski

48.6

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Sprzedawca - język angielski

34.4

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5     

ogólny Stolarz - język angielski

24.0

 

 

 

 

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

ogólny Mechatronik - język angielski

38.8

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

ogólny Operator obrabiarek skrawających - język angielski

46.8

 

 

 

 

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9

ogólny Kucharz - język angielski

33.2

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9

ogólny Kucharz - język niemiecki

36.8

 

 

 

 

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

ogólny Sprzedawca - język angielski

36.4

 

 

 

 

 1.  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

ogólny Magazynier-logistyk - język angielski

32.2