Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

Technika

Nazwa zespołu szkół

Technikum

Adres

Zawody

Adresy stron internetowych

Zespół Szkół Nr 1

T nr 1

Słubicka 29/33

technik informatyk, 
technik handlowiec,
technik organizacji reklamy, technik przemysłu mody

http://www.zs1.wroc.pl/

 

Zespół Szkół Nr 2

T nr 2

Borowska 105

technik mechanik,
technik mechatronik,
technik pojazdów samochodowych

http://www.zs2.wroclaw.pl/

 

Zespół Szkół Nr 18

T nr 3

Mł. Techników 58

technik mechanik,
technik mechatronik,
technik elektryk, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

http://www.zs18.wroc.pl/

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5

T nr 5

Dawida 5/7

technik usług fryzjerskich

http://www.zsz5wroclaw.home.pl/

 

Lotnicze Zakłady Naukowe

T nr 6

Kiełczowska 43

technik mechanik,
technik mechatronik,
technik mechanik lotniczy,
technik eksploatacji portów i terminali,
technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych.

http://www.lzn.pl/

 

Zespół Szkół Teleinformatycznych
i Elektronicznych

T nr 7

Haukego-Bosaka 21

technik teleinformatyk,
technik informatyk,

technik elektronik

http://www.zstie.nazwa.pl/

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

T nr 8

Drukarska 50

technik handlowiec,
technik księgarstwa,
technik ekonomista

http://www.drukarska.net/

 

Zespół Szkół Gastronomicznych

T nr 9

Kamienna 86

kelner,
technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik hotelarstwa,
technik obsługi turystycznej

http://www.zsg.wroclaw.pl/

 

Elektroniczne Zakłady Naukowe

T nr 10

Braniborska 57

technik informatyk,
technik mechatronik,
technik elektronik

http://www.ezn.edu.pl/

 

Zespół Szkół Budowlanych

T nr 11

Grabiszyńska 236

technik budownictwa,
technik geodeta,
technik renowacji elementów architektury

http://www.zsb.wroclaw.pl/

 

Zespół Szkół Logistycznych

T nr 12

Dawida 9/11

technik logistyk,
technik spedytor, 
technik eksploatacji portów i terminali,
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

technik transportu kolejowego,
technik elektroenergetyk transportu szynowego

http://www.zs23.wroclaw.pl/

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

T nr 13

Worcella 3

technik ekonomista,
technik organizacji reklamy

http://www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl/

 

Zespół Szkół nr 6

T nr 14

Nowodworska 78/82

technik ekonomista
(oddział integracyjny)

http://zs6.wroc.pl/

 

Technikum nr 15

T nr 15

Skwierzyńska 1/7

technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
technik fotografii i multimediów,
technik ochrony środowiska, technik analityk

http://t15.wroclaw.pl/

 

Zespół Szkół Nr 3

T nr 16

Szkocka 64

technik obsługi turystycznej, technik ekonomista,
technik hotelarstwa,

technik żywienia i usług gastronomicznych

http://www.zs3.wroc.pl/

 

 

 

 

 

 

Branżowe szkoły I stopnia

Nazwa zespołu szkół

Numer BS I stopnia

Adres

Zawody

 

Adresy stron internetowych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

BS nr 1

Haukego-Bosaka 21

elektronik

http://www.zstie.nazwa.pl/

 

Zespół Szkół Nr 2

BS nr 2

Borowska 105

mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
lakiernik,
mechatronik,
mechanik pojazdów motocyklowych,

http://www.zs2.wroclaw.pl/

 

Zespół Szkół Nr 18

BS nr 3

Mł. Techników 58

operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk,
elektromechanik,
ślusarz (spec. spawanie)

http://www.zs18.wroc.pl/

 

Zespół Szkół Budowlanych

BS nr 4

Grabiszyńska 236

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
murarz-tynkarz

http://www.zsb.wroclaw.pl/

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5

BS nr 5

Dawida 5/7

fryzjer,

murarz-tynkarz
piekarz,
kucharz,
ślusarz
cukiernik,
mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca,
stolarz,
elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
tapicer,
wędliniarz,
krawiec,
fotograf,
blacharz samochodowy,
lakiernik,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

http://www.zsz5wroclaw.home.pl/

 

Lotnicze Zakłady Naukowe

BS nr 6

Kiełczowska 43

operator obrabiarek skrawających,
mechatronik

http://www.lzn.pl/

 

Zespół Szkół Logistycznych 

BS nr 12

Dawida 9/11

magazynier-logistyk  

 

Zespół Szkół Gastronomicznych

BS nr 9

Kamienna 86

kucharz

http://www.zsg.wroclaw.pl/

 

Zespół Szkół Nr 1

BS  nr 10

Słubicka 29/33

sprzedawca,
krawiec

http://www.zs1.wroc.pl/