USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo[...]
Dokument PDF [819.2 KB]
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepi[...]
Dokument PDF [1.0 MB]
Ustawa o systemie oświaty z dnia 31 października 2016 r.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 31 paźd[...]
Dokument PDF [2.5 MB]
Wykaz zawodów nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, które są jednocześnie kwalifikacjami, wyodrębnionymi w zawodach nauczanych na poziomie technika.
Dyplomy w zawodach.pdf
Dokument PDF [462.1 KB]