Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego „Bądź autorem swojej kariery” 2016 rok.

W dniu 21 października 2016 w Centrum Kształcenia Praktycznego doradcy zawodowi zorganizowali w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, konferencję pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”.  W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Departamentu Edukacji UM Wrocławia - dyrektor  Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych- Ewa Szczęch oraz kierownik Działu Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych-  Magdalena Lazopoulos , a także przedstawiciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – dyrektorzy, pedagodzy, doradcy i zaproszeni uczniowie.

Uczestnicy Konferencji  wysłuchali  wystąpień min. Dyrektor Ewy Szczęch, która podała wybrane przykłady działań wrocławskiej edukacji na rzecz efektywnego planowania kariery. Zwróciła uwagę na działania samorządu,  sprzyjające karierze  wrocławskich uczniów. Ciekawym punktem konferencji był  wykład dr Anetty Pereświet-Sołtan, pracownika naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższe pod tytułem „Autor kariery w opałach”.

Szczególnym akcentem tegorocznej konferencji był udział uczniów w warsztatach „Poznaj swoje marzenia z The Coaching Maps”.  Uczniowie wraz z doradcami i pedagogami  mieli okazję zapoznać się z nowym narzędziem, które łączy w sobie interaktywną pracę z obrazem, pracę na metaforze i symbolu, a także pracę na postawach.  Warsztaty prowadziły Marta Geisler i Ewa Kropielnicka. Profesjonalizm   prowadzących i świetna atmosfera pracy podczas warsztatów zostały nagrodzone brawami. 

Dla uczniów możliwość rozmowy z dorosłymi w atmosferze partnerstwa, w której nie ma podziału na nauczyciela i ucznia, na starszych i młodszych, na mądrych i mądrzejszych, sprzyjała autorefleksji, dzieleniu się swoimi  marzeniami,  poznawaniu swoich mocnych stron. 

Dla doradców była to lekcja rozmowy doradczej, w której przy pomocy obrazu, metafory czy symbolu, łatwiej jest zbudować przestrzeń do wyrażania siebie i w ten sposób lepiej pomagać uczniom odkrywać swoje marzenia, potencjał, mocne strony. Po zakończonych warsztatów długo jeszcze doradcy i uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami. Uczestnicy konferencji wyszli z niej bogatsi o nowe refleksje.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego                   „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy” 2015 rok.

Rozpoczęte w ten sposób działania OTK 2015 w Centrum Kształcenia Praktycznego z pewnością przyczynią się do promocji doradztwa zawodowego na terenie Wrocławia. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej spotykają się z uczniami klas III gimnazjum na terenie całego Wrocławia promując świadomy wybór kariery.

Gimnazjum nr 22 - zajęcia edukacyjno- zawodowe

W dniu 16.10.2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się  VII konferencja  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod nazwą „Poznaj swojego doradcę kariery”. W konferencji uczestniczyli: dyrektorzy szkół, pedagodzy, koordynatorzy doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum oraz wrocławscy doradcy zawodowi i zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani dyrektor CKP Anna Chołodecka
i zaprezentowała działania promocyjne wrocławskich doradców zawodowych. Następnie Pani Ewa Szczęch
- dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych UM Wrocławia poruszyła ważne aspekty dotyczące szkolnego doradztwa zawodowego i jego promocji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wrocławskich szkół. Gościem konferencji była także Pani dr Violetta Drabik-Podgórna z  Uniwersytetu Wrocławskiego wygłaszając prelekcję pod tytułem „Czy możliwe, aby poradnictwo zawodowe było atrakcyjne dla młodzieży? – czyli jak doradca może pokazać się z najlepszej strony”. Podczas konferencji szkolni doradcy zawodowi podzielili się
z uczestnikami metodami pracy stosowanymi z uczniami podczas warsztatów z planowania kariery (przedstawiając przykładowe ćwiczenia, arkusze zajęć, gry edukacyjne). Wystąpiły: Barbara Dziekońska-Łęga
– Zespół Szkół nr 14, Dorota Cebulak, Jolanta Wydmuch – Gimnazjum nr 14, Jolanta Kruk, Marta Kaczmarczyk
– CKP. W konferencji zabrał głos kierownik MOWAZ - Pan Zdzisław Kolan, informując o zmianach w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowania dokonała Pani Magdalena Lazopoulos kierownik działu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych UM Wrocławia.

Konferencja OTK 2015

W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – OTK 2014 pod hasłem:

„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”, w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja. W konferencji wzięli udział dyrektorzy wrocławskich gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych oraz wrocławscy doradcy zawodowi. Zaproszeni zostali również pracodawcy współpracujący z Centrum Kształcenia Praktycznego,  przedstawiciele środowiska akademickiego i rynku pracy. Honorowym gościem konferencji był dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Jarosław Delewski.
 W programie konferencji poruszono między innymi następującą tematykę:

 • „Jak wrocławska edukacja zaprzyjaźniła się z pracodawcami?"
 • Prognozowanie liczby pracujących w poszczególnych grupach zawodów w Polsce i województwie dolnośląskim do 2020 roku
 • Prognozy na rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej
 • Kompetencje kariery sprzymierzeńcem w budowaniu przyjaźni z rynkiem pracy
 • Działania i rola doradców zawodowych w przygotowaniu uczniów do świadomych wyborów edukacyjno–zawodowych


Ważny głos w dyskusji zabrzmiał ze strony pracodawców, którzy odnieśli się do tematu konferencji przedstawiając własne propozycje i oczekiwania wobec absolwentów wchodzących na rynek pracy. 

Materiały szkoleniowe OTK 2014:

Działania i rola doradców zawodowych w przygotowaniu uczniów do świadomych wyborów edukacyjno–zawodowych
Anna Chołodecka_Działania doradców 2014.[...]
Prezentacja Power Point [7.8 MB]
Kompetencje kariery sprzymierzeńcem w budowaniu przyjaźni z rynkiem pracy
Dr Joanna Minta - OTK 2014.ppt
Prezentacja Power Point [452.5 KB]
Pracodawcy o kształceniu zawodowym
MercedesBenz_PRACODAWCY O KSZTAŁCENIU ZA[...]
Prezentacja Power Point [858.0 KB]

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego po raz piąty!

W dniu 18.10.2013r. w ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. Odkryj talenty swojego dziecka. Zaproszeni zostali dyrektorzy i pedagodzy oraz rodzice uczniów wrocławskich gimnazjów. W konferencji wzięli również udział wrocławscy doradcy zawodowi.

Program konferencji:

1.      Otwarcie konferencji - Anna Chołodecka,  dyrektor CKP  we Wrocławiu.

2.      „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży” – Maria Iwona Bugajska, dyrektor Wydziału Edukacji we Wrocławiu.

3.      Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień - Halina Nawrotek, kierownik i konsultant Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień DODN we Wrocławiu.

4.      „Talenty, jak ich nie zagłodzić i jak nie przekarmić” – dr Anetta Pereświet – Sołtan, Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu.

5.      Praktyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w diagnozowaniu uzdolnień i talentów dziecka – Joanna Cygal, pedagog i doradca zawodowy PPP nr 4 we Wrocławiu.

6.      Młodzieżowy Dom Kultury, jako miejsce poznawania i rozwijania zainteresowań dzieci

i młodzieży – Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Fabryczna”

we Wrocławiu.

7.      Jak wesprzeć rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu talentów i uzdolnień dziecka – warsztaty dla doradców, rodziców i pedagogów – dr Anetta Pereświet – Sołtan, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW

we Wrocławiu.

 

Materiały szkoleniowe:

"Od zawodu do kwalifikacji.Praca doradcy zawodowego w kontekście KRK."
Materiały szkoleniowe - prowadzący Beata Michalska
Od zawodu do kwalifikacji.pptx
Prezentacja Power Point [2.0 MB]
Myśleć jak Leonardo da Vinci
Prezentacja_OTK.pptx
Prezentacja Power Point [3.7 MB]

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Centrum Kształcenia Praktycznego !

W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – OTK 2012 pod hasłem:

„Praca: zawód czy kompetencje?”, w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat: Przygotowanie ucznia do mobilności na zmieniającym się rynku pracy. Zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska związanego z poradnictwem zawodowym, planowaniem kariery i lokalnym rynkiem pracy. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Anna Chołodecka dyrektor CKP we Wrocławiu, przedstawiając tematykę mobilności w Polsce i Europie. W ramach konferencji poruszono następujące treści:

·         Rozumienie pojęcia mobilności na bazie Zielonej Księgi- Komisji Wspólnot Europejskich;

·         Dane z raportu Instytutu Spraw Publicznych: „Młodzi na rynku pracy 2012”;

·         Strategia Europy w zakresie mobilności - dokument Edukacja i szkolenia ET 2020 przyjęty przez Radę UE ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury w maju 2009 roku;

·         Plany oświatowe na najbliższe lata we Wrocławiu obejmujące reformę szkolnictwa zawodowego;

·         Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności;

·         Mobilność Polaków i Europejczyków w liczbach;

·         Zmiany form organizacji pracy;

·         Co pracodawca ceni bardziej: zawód, czy kompetencje?

·         Mobilność w projektach unijnych - przykłady dobrych praktyk;

·         Poradnictwo na odległość jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy;

Konferencja zakończyła  się debatą poświęconą  tematyce  kształtowania mobilności u uczniów  – dyskusja z udziałem zaproszonych gości,  moderatorem dyskusji była

Pani dr Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej "Mobilna Młodzież"

 

 

 W dniu 12 października w godzinach od 10:00- 17:00 w dniu 13  października
w godzinach od 11:00- 18:00 na Placu Solnym odbyła się  Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej „Mobilna Młodzież”.

Celem kampanii była promocja mobilności edukacyjnej i zawodowej młodych ludzi
w Europie w ramach  strategii „Europa 2020”. Prezentowane były m.in.:

 • oferta kształcenia zawodowego we Wrocławiu z uwzględnieniem nowych zawodów, klas dedykowanych  oraz zmian systemowych od 1 września 2012;
 • oferta kształcenia ogólnego uwzględniająca w szczególności kształcenie
  w programach  międzynarodowych i dwujęzycznych;
 • programy unijne na rzecz podwyższenia jakości edukacji  oraz zwiększenia szans młodzieży na rynku  pracy;
 • działania wrocławskich doradców zawodowych. 

Zainteresowani mieli okazję wysłuchać wystąpień, obejrzeć prezentacje, wziąć udział
w dyskusji  na temat mobilności oraz pozyskać informacje na temat planowania kariery.

 

Organizatorem było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia we Wrocławiu. 

Konferencja na temat: „Budowanie sieci współpracy w poradnictwie zawodowym”. Konferencja odbyła się w dniu 21 października 2011 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Wydział Edukacji UM Wrocławia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowali konferencję na temat: „Budowanie sieci współpracy w poradnictwie zawodowym”. Konferencja odbyła się w dniu 21 października 2011 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.


Program konferencji
Otwarcie konferencji – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.
Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów – Dyrektor Wydziału Edukacji.
Zadania poszczególnych aktorów w sieci współpracy we współczesnym poradnictwie kariery. Zmienić myślenie o poradnictwie zawodowym – dr Violetta Drabik – Podgórna.
Działania doradców wspierające rodziców, uczniów i nauczycieli we Wrocławiu –Zdzisław Kolan, Centrum Kształcenia Praktycznego.
Rodzice i uczniowie klientami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspieranie rodziców przez poradnię w procesie rozwoju edukacyjno-zawodowego dziecka-przedstawiciel PPP
Przerwa kawowa
Prezentacja poradnika dla rodziców – Teresa Podgórska, Irena Zaczkiewicz.
Dyskusja i podsumowanie konferencji – dr Violetta Drabik-Podgórna.

W konferencji wzięli udział: przedstawiciel naukowi z zakresu poradnictwa zawodowego Violetta Drabik- Podgórna, przedstawiciele Wydziału Edukacji UM Wrocławia, Kuratorium Oświaty, Ochotniczych Hufców Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz dyrektorzy wrocławskich Gimnazjów wraz z przedstawicielami Rady Rodziców.

Otwarcie konferencji dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego mgr Anna Chołodecka
Wystąpienie p. Kierownik Działu Wspomagania Edukacyjnego Wydziału Edukacji Ewy Szczęch

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2009 r.

 

Temat konferencji: "Perspektywy rozwoju systemu doradztwa zawodowego"
Organizator: MOWAZ CKP we Wrocławiu

Zaproszeni goście:

 • Przedstawiciel Wydziału Edukacji we Wrocławiu
 • Doradcy zawodowi szkół wrocławskich
 • Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
 • Przedstawiciel OHP
 • Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 
Celem konferencji było zaprezentowanie dotychczasowych działań i osiągnięć doradców, wymiana doświadczeń i nakreślenie oczekiwań w zakresie stworzenia we Wrocławiu perspektyw rozwoju doradztwa zawodowego. Podkreślono duże znaczenie współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi działania doradcze. Konferencję kończyła dyskusja uczestników i wnioski złożone na ręce przedstawiciela Wydziału Edukacji Ewy Szczęch.

 
 
Doradcy MOWAZ utworzyli na prośbę organizatora OHP we Wrocławiu stoisko z achęcające uczestników targów do korzystania z usług szkolnych doradców zawodowych. Zaprezentowano materiały wspomagające planowanie kariery zawodowej oraz informacyjne ulotki o Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.
Doradcy z MOWAZ przeprowadzili szereg rozmów z uczestniczącą w targach młodzieżą szkolną. Zachęcali do gromadzenia wszelkich informacji, które mogą ich wspomóc w świadomym podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych

Wrocławski Salon Maturzystów (22 – 23 września 2008 r.)

W dniach 22 – 23 września 2008 r. z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej została przygotowana ogólnopolska kampania informacyjna „Salon Maturzystów Perspektywy 2008. Głównym celem przedsięwzięcia było dostarczenie maturzystom, ich nauczycielom i rodzicom pełnej i sprawdzonej wiedzy na temat zasad egzaminu maturalnego w roku 2009 oraz przedstawienie oferty edukacyjnej uczelni wyższych.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Centrum Kształcenia Praktycznego zaprezentowali stoisko przedstawiające sieć doradztwa edukacyjno – zawodowego we Wrocławiu. W ramach prezentacji stoiska doradztwa zachęcaliśmy uczniów do korzystania z pomocy doradców zawodowych w planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Przedstawialiśmy zakres pracy doradców, w tym pomoc w:

 • określaniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
 • poznawaniu możliwości ścieżek kształcenia,
 • wybieraniu odpowiedniej ścieżki edukacyjnej,
 • poznawaniu planów i bieżących potrzeb rynku pracy.

 

 

 

Pracowania zawodoznawcza - projekt "Miasteczko Zawodów"(rok 2009)

W roku 2009 w ramach projektu „Miasteczko Zawodów” w Centrum Kształcenia Praktycznego została utworzona „Pracownia zawodoznawcza”. Projekt ten to nowatorska inicjatywa, której celem jest prezentacja gimnazjalistom deficytowych zawodów oraz informacji o wrocławskich szkołach, w których mogą się kształcić w tych zawodach.