Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu

Szkoła: Dni otwarte:
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny21.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich22.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza15.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego15.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego
Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa15.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego15.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego15.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego22.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej22.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiego25.03.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego22.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry15.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej01.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego
Liceum Ogólnokształcące nr XVI01.04.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej15.03.2023r.
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV22.04. 2023r.
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX29.03.2023r.