Szukaj
Close this search box.

Głównym zadaniem ochotnicznych hufców pracy jest pomoc młodzieży niepełnoletniej (od 15 do 18 roku życia) zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wrocławskie Hufce Pracy mieszczą się w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 (wejście od ul. Mazowieckiej).

Hufce pracy zapewniają uczestnikom możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie zawodowe w zakładach pracy w tym w zakładach rzemieślniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o zawarte umowy indywidualne o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach OHP. Przygotowanie zawodowe realizowane jest w następujących zawodach:

źródło: https://dokariery.pl/dolnoslaskie

Kontakt

tel. kontaktowy 71 344-65-70
e-mail: dolnoslaska@ohp.pl

https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/dolnoslaskie

https://www.facebook.com/DolnoslaskaOHP/