Szukaj
Close this search box.
Nasza oferta dla szkół

Zajęcia grupowe z uczniami wrocławskich szkół

Zapraszamy uczniów wrocławskich szkół podstawowych,
liceów ogólnokształcących na zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej

„Wybieram szkołę ponadpodstawową” – celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętność poszukiwania informacji na temat oferty edukacyjnej Wrocławia, zasad rekrutacji i sposobu obliczania punktów rekrutacyjnych. Uczeń po realizacji zajęć potrafi przy pomocy Internetu zebrać informacje na temat interesujących go szkół. Wie, jakie informacje potrzebne są mu w procesie rekrutacji. Umie wskazać ścieżkę edukacyjną by uzyskać określony zawód. Umie obliczyć swoje punkty rekrutacyjne i ocenić swoją szansę zakwalifikowania się do wybranej szkoły, dzięki czemu jego wybór jest mniej przypadkowy. Uczy się tworzyć własną listę preferencji.

Dla uczniów klasy czwartej liceum ogólnokształcącego

„Zanim wybierzesz” – uczniowie w trakcie zajęć grupowych kształtują umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji potrzebnych do zaplanowania swojej przyszłości. Efektem udziału w zajęciach jest poszerzenie wiedzy o zasadach rekrutacji i kierunkach kształcenia w uczelniach, w szkołach policealnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ponadto uczniowie poznają oczekiwania pracodawców na rynku pracy.

Zajęcia realizowane są w dwóch pracowniach komputerowych (podczas zajęć uczniowie każdej klasy dzieleni są na dwie grupy).

Terminy zajęć prosimy rezerwować pod numerem tel. 71 798 67 00 wew. 142 lub 141

Akty Prawne
Materiały do pobrania dla nauczycieli i doradców

"Poradnik „Indywidualne doradztwo zawodowe – ROZMOWA DORADCZA” jest zbiorem możliwie najbardziej praktycznych wskazówek, gotowych do zastosowania w codziennej pracy doradców zawodowych i wszystkich pedagogów, nauczycieli, wychowawców, edukatorów i innych dorosłych, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Być może w Twoim otoczeniu zawodowym są osoby, które skorzystają z zawartej w Poradniku wiedzy – zachęcamy do dzielenia się tą bezpłatną publikacją i przesyłania jej wszystkim, którym może ona pomóc".

Źródło: https://mapakarier.org/

Przydatne linki
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/
https://doradztwo.ore.edu.pl/
https://doradztwo.ore.edu.pl/
https://mapakarier.org/
https://mapakarier.org/
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
https://kwalifikacje.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka