Wyniki konkursu „GPS po zawodach”

Wyniki konkursu „GPS po zawodach”

Drodzy Uczniowie,

z wielką przyjemnością ogłaszamy, że zostały wybrane najlepsze finałowe prace konkursu „GPS po zawodach”. Komisja konkursowa nie miała łatwej decyzji. Wszystkie prace były na wysokim poziomie. Włożyliście dużo pracy w ich wykonanie, ale musieliśmy wybrać tylko pięciu laureatów. Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie. Miło nam ogłosić, że

LAUREATAMI IV edycji konkursu „GPS po zawodach” zostali:

 • ADAM BORODZIEWICZ- SP 5 we Wrocławiu
 • FRANCISZEK BASIŃSKI- Chrześcijańska Szkoła Podstawowa ARKA we Wrocławiu
 • IGA MAZUR- SP 91 we Wrocławiu
 • MILENA BIEGLUK- SP 23 we Wrocławiu
 • ROMAN CYBULSKI- Szkoła Fundacji Ewangelickiej Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

Laureatów wraz z koordynatorami konkursu z ramienia szkoły, zapraszamy na uroczyste rozdanie dyplomów oraz nagród w dniu 02.06.2023 roku o godzinie: 10:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ulica Strzegomska 49a.

Branżowe szkoły II stopnia

Absolwenci Branżowych Szkół pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w Branżowych Szkołach drugiego stopnia, uzyskując tym samym drugą kwalifikację w zawodzie oraz tytuł technika.

Przykładowa ścieżka kariery uczniów wybierających Branżową Szkołę.

Aby kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia należy zwrócić uwagę czy po Branżowej Szkole I stopnia ustawodawca przewidział możliwość kontynuowania nauki w danym zawodzie:

Kontynuacja nauki w danym zawodzie po Branżowej Szkole I stopnia

We Wrocławiu jest osiem Branżowych Szkół II stopnia, które dają możliwość nabywania kwalifikacji i uzyskania tytułu technika w wybranym zawodzie.

Branżowe szkoły II stopnia – Oferta w roku szkolnym 2022/2023

Branżowa szkoła II stopniaAdresNazwa zespołu szkółZawodyLink do strony www
Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21Zespół Szkół Teleinformatycznych i ElektronicznychTechnik elektronikhttps://zstie.edu.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 2ul. Borowska 105Zespół szkół nr 2Technik pojazdów samochodowychhttps://zs2.wroclaw.pl
Branżowa Szkoła II stopnia nr 3ul. Młodych Techników 58Zespół szkół nr 18Technik elektrykhttp://www.zs18.wroc.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 4ul. Grabiszyńska 236Zespół Szkół BudowlanychTechnik budownictwahttps://www.zsb.wroc.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 5ul. Jana Władysława Dawida 5Zespół Szkół Zawodowych nr 5Technik usług fryzjerskichhttps://zsz5.edupage.org/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 6ul. Kiełczowska 43Lotnicze Zakłady NaukoweTechnik mechatronikhttps://lzn.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 9ul. Kamienna 86Zespół Szkół GastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychhttps://zsg.wroclaw.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 12ul. Jana Władysława Dawida 9-11Zespół Szkół LogistycznychTechnik logistykhttp://www.logistyk-zsl.wroclaw.pl/

Przydatne linki

https://osvita.ua/
https://osvita.ua/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

FINAŁ KONKURSU „GPS PO ZAWODACH

27 maja 2022 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu „GPS po zawodach”. W uroczystości uczestniczyli oprócz laureatów, ich opiekunowie, rodzice oraz uczniowie klasy siódmej z SP nr 76 wraz z wychowawcami. W trakcie uroczystości zaprezentowane zostały prace wszystkich uczestników finału konkursu. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć najnowszą pracownię CKZ – „Automatyk przyszłości” oraz pracownie CNC. Uczniowie klasy 7 uczestniczyli też w zajęciach dotyczących kształcenia zawodowego.

Prace finalistów konkursu:

Drodzy uczniowie, komisja konkursowa, w skład której wchodzą doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu oceniła prace uczestników II etapu konkursu. Prace ocenione zostały zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.
Do etapu finałowego przeszli:

1. Zuzanna Milcorek- SP 5
2. Natalia Błażuk – SP 5
3. Julia Józefczak – SP 18
4. Paweł Dobosz- SP 23
5. Julia Orzechowska – SP 23
6. Maria Grodzka – SP 28
7. Jakub Szatkowski – SP 77
8. Maria Dela – SP 91
9. Barbara Rzeczkowska – SP 113
10. Aleksandra Ulewska – SP 113

Pani Anna Chołodecka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego wylosowała dla finalistów konkursu zawody, o których będą oni przygotowywać wideowizytówkę:

Z niecierpliwością czekamy na prace finałowe. Powodzenia!!!


Etap szkolny konkursu za nami. Poniżej prezentujemy prace uczniów, którzy dostali się do drugiego etapu konkursu.
Kliknik na nazwę zawodu aby otworzyć prezentację:

Cukiernik, FotografKrawiecKucharzOperator obrabiarek skrawającychPiekarzTechnik architektury krajobrazu 1Technik architektury krajobrazu 2Technik architektury krajobrazu 3Technik hotelarstwaTechnik mechatronikTechnik programistaTechnik przemysłu modyTechnik reklamyTechnik weterynarii 1Technik weterynarii 2Technik weterynarii 3Technik weterynarii 4Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik fotografii i multimediówFryzjerElektrykTechnik architektury krajobrazu.

Podsumowanie II etapu konkursu „GPS po zawodach”

Podsumowanie II etapu konkursu „GPS po zawodach”

Drodzy Uczniowie – uczestnicy Konkursu !

Nadszedł czas na podsumowanie II etapu konkursu „GPS po zawodach”. Dostaliśmy od Was prawie 40 CV w formie ikonografik, za co serdecznie dziękujemy. Komisja Konkursowa miała trudne zadanie, aby spośród tylu prac wybrać tylko 10, które przejdą do finału. Jesteśmy pod wrażeniem waszej pomysłowości i mamy nadzieję, że kreatywność będzie z wami do samego końca.

Etap finałowy zakłada przygotowanie wideowizytówki przedstawiciela zawodu, który został wylosowany przez Organizatorów. Oficjalne losowanie miało miejsce 10 marca 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i przeprowadziła je wicedyrektor CKZ- Anna Benedyk wraz z koordynatorami Moniką Wróbel i Michałem Mrozem. Listę uczestników, którzy przechodzą do finału oraz zawody, o których będą nagrywać wideowizytówki, przedstawiamy poniżej:

 • Franciszek Basiński– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik robotyk
 • Adam Borodziewicz– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Mateusz Treliński– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Agnieszka Binek– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik mechatronik
 • Zuzanna Kawecka– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik programista
 • Marcin Jasiński– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik logistyk
 • Roman Cybulski– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik elektryk
 • Iga Mazur– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: operator obrabiarek skrawających
 • Milena Biegluk– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik automatyk
 • Urszula Oleksy– przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik energetyk

Gratulujemy Zwycięzcom i życzymy powodzenia w finale. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie. Bez Was ten konkurs by nie istniał!

Wyniki losowania GPS po zawodach 2022/2023

GPS po zawodach 2022_2023 - losowanie

Drodzy Uczniowie – uczestnicy Konkursu !

Za Wami pierwszy etap konkursu „GPS po zawodach”. Cieszymy się, że spotkał się on z tak dużym zainteresowaniem, bowiem zgłosiło się do nas 106 uczniów z 16 szkół podstawowych. Do II etapu przeszło 40 uczniów. Dziękujemy za nadesłane prace. Musimy przyznać, że co roku zaskakujecie nas swoją kreatywnością i pomysłowością. Wszystkie prezentacje multimedialne o wybranym zawodzie nauczanym we Wrocławiu były na wysokim poziomie. Cieszymy się, że z takim zaangażowaniem podeszliście do tematu.
Przed Wami etap II. Przypominamy, iż na tym etapie przygotowujecie CV (życiorys zawodowy) w formie infografiki dla kandydata do pracy starającego się o stanowisko wylosowane przez organizatorów konkursu. Losowanie stanowisk odbyło się 17 stycznia 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i przeprowadzili je pani Anna Benedyk-wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i koordynator konkursu pan Michał Mróz doradca zawodowy. Wyniki losowania zostały przesłane do opiekunów konkursu.
Dziękujemy również nauczycielom koordynującym przebieg konkursu na etapie szkolnym za zaangażowanie i poświęcony czas.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zeszłoroczna oferta szkół ponadpodstawowych oraz symulator punktowy do ćwiczeń dla ósmoklasistów

http://test-rekrutacje.edu.wroclaw.pl/

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
 2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

Kryteria - egzamin ósmoklasistywyniki z egzaminu ósmoklasisty w %punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego(max) 100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki(max) 100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego(max) 100%x 0,30 = 30 pkt
max100 pkt
Kryteria - świadectwopunkty w postępowaniu rekrutacyjnym
ocena z języka polskiego(max) 18 pkt
ocena z matematyki(max) 18 pkt
ocena z I przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową(max) 18 pkt
ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową(max) 18 pkt
aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt
szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych(max) 18 pkt
max100 pkt
Razem

200 pkt

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/