Nasza oferta dla szkół

Zajęcia grupowe z uczniami wrocławskich szkół Zapraszamy uczniów wrocławskich szkół podstawowych,liceów ogólnokształcących na zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego. Dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej „Wybieram szkołę ponadpodstawową” – celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętność poszukiwania informacji na temat oferty edukacyjnej Wrocławia, zasad rekrutacji i sposobu obliczania punktów rekrutacyjnych. Uczeń po realizacji zajęć potrafi przy pomocy Internetu zebrać informacje […]

Materiały do pobrania dla nauczycieli i doradców

„Poradnik „Indywidualne doradztwo zawodowe – ROZMOWA DORADCZA” jest zbiorem możliwie najbardziej praktycznych wskazówek, gotowych do zastosowania w codziennej pracy doradców zawodowych i wszystkich pedagogów, nauczycieli, wychowawców, edukatorów i innych dorosłych, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Być może w Twoim otoczeniu zawodowym są osoby, które skorzystają z zawartej w Poradniku wiedzy – zachęcamy do dzielenia się […]

Przydatne linki

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/ https://doradztwo.ore.edu.pl/ https://mapakarier.org/ https://kwalifikacje.gov.pl/ https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka