Szukaj
Close this search box.

Branżowe szkoły II stopnia

Absolwenci Branżowych Szkół pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w Branżowych Szkołach drugiego stopnia, uzyskując tym samym drugą kwalifikację w zawodzie oraz tytuł technika. Przykładowa ścieżka kariery uczniów wybierających Branżową Szkołę. Aby kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia należy zwrócić uwagę czy po Branżowej Szkole I stopnia ustawodawca przewidział możliwość kontynuowania nauki w danym […]

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zeszłoroczna oferta szkół ponadpodstawowych oraz symulator punktowy do ćwiczeń dla ósmoklasistów http://test-rekrutacje.edu.wroclaw.pl/ Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowychw postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia […]

System szkolnictwa w Polsce

Szkolnictwo w Polsce Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4 Szkolnictwo w Polsce Przykład 1 Przykład 1. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły) Przykład 2 Przykład 2. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika elektryka (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w […]

Szkoły ponadpodstawowe we Wrocławiu

Licea ogólnokształcące Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe Zawody nauczane we Wrocławiu Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu Podstawy programowe kształcenia w zawodach

Co dalej, Licealisto?

Liceum to świetny okres na przyglądanie się sobie, na refleksję o tym, co jest dla Ciebie ważne i czego chciał/a/byś w życiu. Zapraszamy Cię do wspólnego konstruowania przyszłości. Podczas zajęć grupowych z doradcą w Centrum Kształcenia Zawodowego postawisz sobie pytania, czym dla Ciebie jest kariera i będziesz poszukiwał/a na nie odpowiedzi. Nasza oferta dla Ciebie, […]

Ochotnicze Hufce Pracy

Głównym zadaniem ochotnicznych hufców pracy jest pomoc młodzieży niepełnoletniej (od 15 do 18 roku życia) zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wrocławskie Hufce Pracy mieszczą się w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 (wejście od ul. Mazowieckiej). Hufce pracy zapewniają uczestnikom możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie […]

Akty prawne

https://www.ore.edu.pl/2011/01/pracownia-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-akty-prawne/ (dostęp: 18.12.2022 r.)