Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zeszłoroczna oferta szkół ponadpodstawowych oraz symulator punktowy do ćwiczeń dla ósmoklasistów http://test-rekrutacje.edu.wroclaw.pl/ Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowychw postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia […]

System szkolnictwa w Polsce

Szkolnictwo w Polsce Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4 Szkolnictwo w Polsce Przykład 1 Przykład 1. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły) Przykład 2 Przykład 2. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika elektryka (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w […]

Szkoły ponadpodstawowe we Wrocławiu

Licea ogólnokształcące Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe Zawody nauczane we Wrocławiu Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu Podstawy programowe kształcenia w zawodach

Wyniki rekrutacji w roku 2022

Licea ogólnokształcące Technika Branżowe szkoły I stopnia Licea ogólnokształcące Wyniki rekrutacji w roku 2022 – Licea Ogólnokształcące Edytuj Szkoła Grupa rekrutacyjna Minimalna liczba punktów Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” 1 A – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem 152,00 Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” 1 B – […]