Szukaj
Close this search box.

Ochotnicze Hufce Pracy

Głównym zadaniem ochotnicznych hufców pracy jest pomoc młodzieży niepełnoletniej (od 15 do 18 roku życia) zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wrocławskie Hufce Pracy mieszczą się w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 (wejście od ul. Mazowieckiej). Hufce pracy zapewniają uczestnikom możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie […]

Akty prawne

https://www.ore.edu.pl/2011/01/pracownia-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-akty-prawne/ (dostęp: 18.12.2022 r.)

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w pierwszej kolejności mamy na myśli uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Warto zdawać sobie sprawę, iż są to również uczniowie, którzy zostają objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z[1]: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 5) ze […]

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych we Wrocławiu Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkołach ponadpodstawowych oraz specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław lub inne organy. Do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław Rodzic/Opiekun prawny ucznia  składa […]