Szukaj
Close this search box.

Katarzyna Ruta

Nauczyciel – doradca zawodowy
konsultacje indywidualne popołudniowe w CKZ – środa

kruta@ckz.edu.pl

W Centrum Kształcenia Zawodowego pracuje od 2009 roku. Nauczyciel dyplomowany – doradca zawodowy. Prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Realizuje zajęcia grupowe i indywidualne. Pomaga w konstruowaniu planu rozwoju edukacyjno-zawodowego w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej podczas konsultacji indywidualnych oraz konsultacji on-line. Prowadzi szkolenia dla rodziców dotyczące rekrutacji.

Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  oraz wspomaga rodziców podczas procesu rekrutacji. Wychodzi poza schematy wykorzystując w procesie pomocowym podejście integracyjne. Opiekun praktyk studenckich z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jest administratorem strony www.doradcy-wroclaw.pl  Konsultacje indywidualne w CKZ prowadzi w środy. Zajęcia grupowe dla uczniów  obejmują samopoznanie, świat zawodów, wybór szkoły ponadpodstawowej, symulację punktów rekrutacyjnych. Realizuje program doradztwa zawodowego również w oddziałach przyszpitalnych na terenie Wrocławia. Prowadzi e-konsultacje w ramach portalu www.doradcy-wroclaw.pl, którego jest administratorem. W swojej pracy łączy różne podejścia biorąc pod uwagę zgłaszaną trudność. Jej uważność i ciepło powoduje częstą pracę indywidualną z uczniami oraz rodzicami. 

Katarzyna Ruta