Szukaj
Close this search box.

Prowadzimy warsztaty dla uczniów (zajęcia grupowe):

Konsultacje indywidualne dla:

Bierzemy udział w zebraniach z rodzicami:


Dla uczniów szkół podstawowych:

dla uczniów klasy ósmej

„Poznaję zawody, wybieram szkołę – wrocławska oferta edukacyjna” – celem głównym jest zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa zawodowego i przebiegiem kształcenia zawodowego na przykładzie pracowni CKZ oraz rozwijanie zainteresowań technicznych poprzez zaprezentowanie zastosowania nowych technologii w przemyśle 4.0 w pracowniach Centrum: “Automatyk przyszłości” w “Pracowni nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC”, w “Pracowni kontroli jakości i nowych technologii” oraz w “Pracowni projektowania CAD/CAM i CNC”. Program obejmuje treści związane z ofertą wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz informacje o wrocławskim rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców oraz ofertą szkół ogólnokształcących. Uczeń poznaje zasady rekrutacji i bierze udział w symulacji obliczania punktów rekrutacyjnych w oparciu o własne (prognozowane) wyniki w nauce w celu oszacowania swoich szans zakwalifikowania się do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Program obejmuje treści pobudzające refleksyjność ucznia w obszarze wiedzy o sobie i trafnego, świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

dla uczniów klasy czwartej liceum ogólnokształcącego:

„Zanim wybierzesz” – celem programu jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia i wejścia na rynek pracy. Efektem udziału w zajęciach grupowych jest umiejętność wybierania przydatnych informacji do zaplanowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej i motywowanie do oceny własnych możliwości rekrutacyjnych do szkół wyższych.

dla uczniów odbywających praktyczną naukę w Centrum Kształcenia Zawodowego: