Szukaj
Close this search box.

Prowadzimy warsztaty
dla uczniów

Szkół podstawowych
Uczniów szkół ponadpodstawowych

Konsultacje indywidualne dla

Uczniów i ich rodziców

Prowadzimy szkolenia
dla rodziców, nauczycieli
i doradców zawodowych

Przekazywanie informacji o ofercie edukacyjnej dla uczniów oraz zasadach rekrutacji do kolejnych etapów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych