Zajęcia grupowe z uczniami wrocławskich szkół

Zapraszamy uczniów wrocławskich szkół podstawowych,
liceów ogólnokształcących na zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Dla uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej

„Ja w świecie zawodów” – zajęcia przybliżają uczniom świat zawodów, kwalifikacji zawodowych i realizację kształcenia zawodowego. Podczas zajęć uczniowie: określają swoje mocne strony, zainteresowania i uzdolnienia; wskazują zawody odpowiadające swoim predyspozycjom; wskazują ścieżkę edukacyjną umożliwiającą zdobycie określonego zawodu; określają korzyści wynikające z wyboru kształcenia zawodowego; wskazują zawody aktualnie poszukiwane na rynku pracy; wyszukują informacje o wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe; zapoznają się z realizacją praktycznej nauki zawodów na przykładzie zajęć prowadzonych w pracowniach specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego.

Dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej

„Wybieram szkołę ponadpodstawową” – celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętność poszukiwania informacji na temat oferty edukacyjnej Wrocławia, zasad rekrutacji i sposobu obliczania punktów rekrutacyjnych. Uczeń po realizacji zajęć potrafi przy pomocy Internetu zebrać informacje na temat interesujących go szkół. Wie, jakie informacje potrzebne są mu w procesie rekrutacji. Umie wskazać ścieżkę edukacyjną by uzyskać określony zawód. Umie obliczyć swoje punkty rekrutacyjne i ocenić swoją szansę zakwalifikowania się do wybranej szkoły, dzięki czemu jego wybór jest mniej przypadkowy. Uczy się tworzyć własną listę preferencji.

Dla uczniów klasy czwartej liceum ogólnokształcącego

„Zanim wybierzesz” – uczniowie w trakcie zajęć grupowych kształtują umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji potrzebnych do zaplanowania swojej przyszłości. Efektem udziału w zajęciach jest poszerzenie wiedzy o zasadach rekrutacji i kierunkach kształcenia w uczelniach, w szkołach policealnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ponadto uczniowie poznają oczekiwania pracodawców na rynku pracy.

Zajęcia realizowane są w dwóch pracowniach komputerowych (podczas zajęć uczniowie każdej klasy dzieleni są na dwie grupy).

Terminy zajęć prosimy rezerwować pod numerem tel. 71 798 67 00 wew. 142 lub 141