Materiały dla rodziców

Załącznik nr 12w do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Centrum Kształcenia Zawodowego – wzór klauzuli informacyjnej dla uczestników szkoleń online ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W SZKOLENIU ONLINE PROWADZONYM PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie […]