Poniżej znajduje się wykaz publicznych uczelni wyższych we Wrocławiu wraz z linkami do stron głównych uczelni oraz danymi teleadresowymi. Ponadto istnieje wiele uczelni niepublicznych (z reguły płatnych), które znajdują się poniżej. Żeby rozpocząć studia trzeba zdać egzamin maturalny. Każda uczelnia ma swój własny system rekrutacji i swoje własne wymagania odnośnie przedmiotów wymaganych podczas ubiegania o studia na danym kierunku. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach uczelni w zakładkach dotyczących rekrutacji. Jeśli będziesz zainteresowany konkretnym kierunkiem, warto wejść na stronę wydziału danego kierunku studiów w danej uczelni, tam znajdziesz opisy kierunków studiów, plany zajęć, programy studiów (zazwyczaj znajdują się one w zakładkach dla studenta). Załączniki do pobrania.

Kierunki studiów dostępne na wrocławskich uczelniach publicznych (tytuł licencjata lub inżyniera)

UWr – Uniwersytet Wrocławski

PWr – Politechnika Wrocławska

UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy

UE – Uniwersytet Ekonomiczny

UM – Uniwersytet Medyczny

AWF – Akademia Wychowania Fizycznego

ASP – Akademia Sztuk Pięknych

AM – Akademia Muzyczna

AST – Akademia Sztuk Teatralnych

AWL – Akademia Wojsk Lądowych

Jeśli będziesz już studentem konkretnej uczelni warto skorzystać z usług doradców zawodowych z Biur Karier, kiedy np. masz wątpliwości czy dany kierunek studiów jest odpowiedni dla Ciebie lub gdy chcesz zmienić kierunek studiów czy uczelnię. Znajdziesz tam również pomoc w znalezieniu pracy lub stażu.