Szkoły policealne prowadzone przez Miasto Wrocław:

Inne organy prowadzące:

Szkoła prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

       www.medyk.wroclaw.dolnyslask.pl