Wiosenne Targi Pracy i Edukacji „Zbuduj swoją ścieżkę kariery”

Wiosenne Targi Pracy i Edukacji „Zbuduj swoją ścieżkę kariery”
Wiosenne Targi Pracy i Edukacji „Zbuduj swoją ścieżkę kariery”

W środę 29 marca 2023r. doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej wzięli udział w Wiosennych Targach Pracy i Edukacji „Zbuduj swoją ścieżkę kariery”. Targi odbyły się w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Haukego Bosaka, a organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu. Podczas targów doradcy zawodowi z MOWAZ zachęcali uczniów do zapoznania się z możliwościami dalszej nauki oraz pogłębiania wiedzy o sobie jako znaczącego elementu konstruowania swojej ścieżki kariery.