Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

SZANOWNI PAŃSTWO!!!
Zgodnie z decyzją Rządu i rozporządzeniem MEN
od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.