Aktualizacja 20.03.2017r. Nowe zasady obliczania punktów rekrutacyjnych.

UWAGA!! Aktualizacja z dnia 22 marca 2017 r. Prezentacja dla uczniów klas III gimnazjum i ich rodziców - rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szk. 2017/18 (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maca 2017 r. w sprawie ... postępowania rekrutacyjnego ...).

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych n[...]
Prezentacja Power Point [5.3 MB]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020
Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 [...]
Dokument PDF [2.6 MB]
AKTUALIZAJA 3 marca 2017 r. Zarządzenie nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Zarzadzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświ[...]
Dokument PDF [2.0 MB]