Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych n[...]
Prezentacja Power Point [7.3 MB]
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Zarządzenie Nr 6 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku. z sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w województwie dolnośląskim.
Zarządzenie Kuratora Oświaty w sprawie w[...]
Dokument PDF [2.0 MB]