Aktualizacja 06.07.2016 r.

UWAGA! KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI DO ŻADNEJ Z WYBRANYCH SZKÓŁ

 

Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej z wybranych szkół, w dniu 27 lipca nastronie www.edu.wroclaw.pl znajdą listę wolnych miejsc i do dnia 1 sierpnia mogą złożyć wniosek i kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do maksymalnie trzech szkół dysponujących wolnymi miejscami. Ten nabór, zwany uzupełniającym, odbywa się bez systemu elektronicznej rekrutacji. Ww. dokumenty należy dostarczyć do wybranych szkół. W dniu 23 sierpnia szkoły wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w naborze uzupełniającym.

UWAGA! PONIŻEJ WAŻNA INFORMACJA O DZIAŁANIACH, KTÓRE POWINIEN PODJĄĆ KANDYDAT DO  SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNEJ
W TRAKCIE PIERWSZEGO LUB DRUGIEGO NABORU

Harmonogram dyżurów zespołu doradców zawodowych 

 

podczas wakacji 2016r. 

 

Data

Godziny

27.06.2016 - 30.06.2016

9:00-14:00

06.07.2016

9:00-14:00

27.07.2016 - 01.08.2016

9:00-14:00

26.08.2016 – 31.08.2016

9:00-14:00

 

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action W zakładkach „Zasady naboru” , "Harmonogram" i "Kryteria" znajdują się szczegółowe informacje o elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017
1 Dla rodziców - Rekrutacja do szkół pon[...]
Prezentacja Power Point [8.5 MB]

Ważne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - AKTUALIZACJA 20.06.2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodow[...]
Dokument PDF [425.8 KB]

Schemat szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Liczba odwiedzin witryny w roku 2015.
Liczba odwiedzin w roku 2015.pdf
Dokument PDF [194.9 KB]