Szukaj
Close this search box.

Szkolenie dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla wychowawców klas 8 SP i doradców zawodowych

W dniach 02.10.23 r. – 06.10.23 r. odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego szkolenia dla wychowawców klas 8 szkół podstawowych i doradców zawodowych dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Szkolenia prowadziła Marta Kaczmarczyk – kierownik doradców zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Tematyka szkolenia- rekrutacja 2023/2024 r. :

 1. System szkolnictwa ponadpodstawowego:
  a. zawody i kwalifikacje,
  b. ścieżki edukacyjne umożliwiające uzyskanie określonego zawodu,
  c. oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadpodstawowych.
 2. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
  a. sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
  b. tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
  c. wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Rekrutacja elektroniczna we Wrocławiu.
 4. Wnioski z rekrutacji z ubiegłego roku szkolnego.
 5. Oferta Mowaz-u: warsztaty dla klas 8 SP, zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne, konferencja OTK, konkurs „GPS po zawodach”.
  Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo i zainteresowanie z Państwa strony. Materiały szkoleniowe do pobrania znajdują się w zakładce – „Dla nauczyciela – Materiały do pobrania dla nauczycieli i doradców”. https://www.doradcy-wroclaw.pl/informator/dla-nauczyciela/
  Kierownik Doradców Zawodowych:
  Marta Kaczmarczyk