Warsztaty „Oferta edukacyjna Wrocławia” w Zespole Szkół nr 12 we Wrocławiu

Warsztaty „Oferta edukacyjna Wrocławia” w Zespole Szkół nr 12 we Wrocławiu
Warsztaty „Oferta edukacyjna Wrocławia” w Zespole Szkół nr 12 we Wrocławiu

W dniu 13 stycznia 2020 r. pani Katarzyna Ruta doradca zawodowy oraz pani Monika Wróbel z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej przeprowadziły ciekawe warsztaty przeznaczone dla uczniów klas VIII na terenie Zespołu Szkół nr 12 we Wrocławiu. Dzięki aktywnej formie zajęć uczniowie określili swoje zainteresowania, wskazali mocne i słabe strony. Mieli możliwość analizy oferty rynku edukacyjnego i rynku pracy.
Zajęcia były bardzo efektywne -uczniowie zdobyli umiejętności oceny własnych możliwości w zakresie planowania swojej przyszłości edukacyjnej.