GPS po zawodach

Informacja dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, doradców zawodowych i nauczycieli uczących w szkołach podstawowych

Doradcy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizują   konkurs pod nazwą „GPS po zawodach”, będący kontynuacją konkursu „ Zawodowo wystartuj przyszłość” , w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjów. Głównym celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży szkolnej. Konkurs ma zasięg powiatowy. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu umieszczonym poniżej.

plakat gps